Skip to main content

Ambitie en daadkracht

Zuid-Limburg heeft de ambitie om een van de aantrekkelijkste regio’s in Europa te zijn om te leven en te werken. Om op langere termijn een groter welvaartsniveau te realiseren moeten wij onze economie toekomstbestendig maken.

Door een inhoudelijke coalitie te smeden tussen het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en regionale overheden ontstaat er een breed gedragen samenwerkingsverband waarbinnen de ambitie in daadkracht wordt omgezet.

ESZL fungeert daarbij als overlegtafel: samen de lijnen uitzetten, prioriteiten vaststellen, afspraken maken, programma’s formuleren, initiatieven aanjagen en samenwerkingsprojecten ondersteunen.

Programma’s

De drie meerjarige programma’s van de economische samenwerking in Zuid-Limburg richten zich op de grootste uitdagingen van onze regio: Onderwijs & Arbeidsmarkt, MKB & Innovatie en Economie & Vestigingsklimaat. Bekijk ze hieronder:

Ga naar onze corona-informatiepagina WWW.ESZL.NL/CORONA
Doe mee met de voucherregeling voor Zuid-Limburgse MKB'ers en maak kans op een voucher t.w.v. € 2.000,- WWW.ESZL.NL/KOERS
Doe mee met het Kickstartfonds voor Zuid-Limburgse MKB'ers en maak kans op een bijdrage van € 10.000,- WWW.ESZL.NL/KICKSTARTFONDS

Coronanieuws

Meer coronanieuws

Overig nieuws

Meer nieuws