Afgelopen donderdag vond in het United World College het Pitch Event van de Limburgse Versnellingstafels plaats. Vier ondernemers mochten hun vernieuwende idee pitchen en gingen in gesprek met mensen uit voornamelijk het bedrijfsleven, maar ook uit de overheid en het onderwijs. Mensen en organisaties die de ideeën van de pitchende ondernemers via de Versnellingstafels kunnen helpen realiseren. Maar waarom zou je eigenlijk willen aansluiten bij zo’n Versnellingstafel? We vroegen het twee ervaringsdeskundigen: “Het gaat om het maken van de juiste combinaties.”

Marc Yzer is business- en innovatiecoach en begeleidt al jaren ondernemers bij het versterken van hun bedrijf. Bij de Versnellingstafels fungeert hij als expert: Yzer helpt ondernemers met de pitch van hun idee en begeleidt het samenwerkingsproces met geïnteresseerden, die op het idee afkomen.

“Natuurlijk zoeken veel mensen naar nieuwe business-mogelijkheden, wanneer ze aanschuiven aan een Versnellingstafel”, zegt Yzer. “Ze kijken of ze combinaties kunnen maken of joint ventures kunnen sluiten.” Yzer ziet echter ook een nieuwe ontwikkeling ontstaan. “Er zijn veel mensen die mee willen helpen om een idee te realiseren, omdat ze er inspiratie uit halen. Ze zien de Versnellingstafels als een andere manier van netwerken en bovendien als een manier om nieuwe kennis en inzichten te vergaren. Business, contacten én inspiratie: die drie dingen zie ik meestal terug bij mensen die meedoen.”

Spin-offs

De samenwerkingen die tijdens de Versnellingstafels ontstaan, hebben niet altijd te maken met het oorspronkelijke idee dat een ondernemer heeft gepitcht. “Heel vaak ontstaan er aan de Versnellingstafels interessante spin-offs; mensen die contact met elkaar hebben gelegd en samen tot nieuwe ideeën zijn gekomen”, weet Yzer. “Ideeën voor bedrijven, een product of dienst. Die spin-offs blijven vaak onderbelicht, wanneer we het over de resultaten van de Versnellingstafels hebben.”

Nieuwe verbindingen

Ruud Derks is een ervaren consultant met een voorliefde voor duurzaamheid. Ook hij is al jarenlang betrokken bij de Versnellingstafels, eveneens als expert. Derks geeft een voorbeeld van nieuwe combinaties die ontstaan tijdens de sessies: “Ik kom net uit een breakout-sessie met Twan van Hagen, van de Verticale Regentuin. Een hele interessante sessie, met onder andere mensen van de overheid, van een bank en van een woningbouwvereniging. Daar werd gezegd: Zou je zo’n Verticale Regentuin nu niet als groenvoorziening in sociale woningbouw kunnen inzetten? Zulke nieuwe ideeën worden dus aan de Versnellingstafels geboren. Heel inspirerend.”

Vervolgsessies

De Limburgse Versnellingstafels zijn een initiatief van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), in samenwerking met ESZL, Keyport 2020, MKB Innovatiehuis Keyport 2020, Innovatiehuis, VKW, LIOF, de Kamer van Koophandel en de Provincie Limburg. Het is voor de achtste keer dat deze Versnellingstafels worden georganiseerd.

In vier sessies van in totaal vier dagdelen, komen de pitchers en de belangstellenden voor hun idee, de komende maanden bij elkaar. Samen gaan ze in deze sessies aan de slag met wat het idee nodig heeft om tot wasdom te komen. In december is er een slotevent, waarin de uitkomsten van deze nieuwe allianties worden gepresenteerd.

(Foto’s: Emily Heijthuisen)