Aanmelding bijeenkomst Gezondheidsakkoord

Let op! De aanmeldingen zijn stopgezet. De beschikbare capaciteit is bereikt. Vanwege deze grote belangstelling voor het event, wordt uw aanmelding voorlopig op een wachtlijst geplaatst.

Limburg kent gezondheidsachterstanden en een lage participatiegraad. Een jaar geleden nam een breed samengestelde groep uit onderwijs, gezondheidszorg, bedrijfsleven en overheid het initiatief om de achterstanden in te halen door verbindingen te leggen tussen de sectoren en projecten aan te jagen. Dit initiatief, het ‘Gezondheidsakkoord Limburg’, heeft inmiddels belangrijke stappen gezet, zowel vanuit het brede veld als in het kader van het Gezondheidsakkoord.

Op 11 april a.s. wil de initiatiefgroep laten zien wat de aanpak heeft opgeleverd en welke coalities zijn gesmeed, waardoor het Gezondheidsakkoord Limburg steeds breder gedragen wordt.

Het wordt een interactieve bijeenkomst rond de thema’s:

  • Jeugd,
  • Arbeid en Participatie,
  • Wijk en Buurt

Bijzondere aandacht wordt besteed aan het project ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’.

Let op! Het event is vol. Vanwege de grote belangstelling voor dit event, wordt u voorlopig op een wachtlijst geplaatst. 

Tijd: 11 april 2019, vanaf 12:30 uur tot 17:00 uur

Plaats: Teaching Hotel Château Bethlehem, Maastricht

Aanmeldformulier

Aanmelding bijeenkomst Gezondheidsakkoord