Regiobijeenkomsten Economische Samenwerking Zuid-Limburg

Graag nodigen wij u hierbij uit voor een van de regiobijeenkomsten over de economische samenwerking Zuid-Limburg. U bent welkom op de bijeenkomst in uw eigen regio, maar vanzelfsprekend ook op de andere locatie.

27 november:
Rabobank Westelijke Mijnstreek
Bergerweg 49, Sittard

3 december:
Carbon 6
Kloosterweg 1, Heerlen

Economische Samenwerking Zuid-Limburg is de breed samengestelde overlegtafel om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Centraal staan de uitdagingen die we samen kunnen oppakken, zoals onderwijs & arbeidsmarkt, het stimuleren van het MKB en het vestigingsklimaat. Wat gaan we doen, hoe pakken we het aan en wie doet wat?

Die vragen komen aan de orde tijdens de regiobijeenkomsten gericht op raadsleden en vertegenwoordigers van het onderwijs en het bedrijfsleven.

Programma:
19:00   Inloop
19:30   Welkomstwoord Wethouder(s) namens ESZL
19:45   Het belang van samenwerken gezien vanuit bedrijfsleven en onderwijs
20:15   Gesprek in kleinere groepen over de uitdagingen van de regio
21:00   Plenaire afsluiting
21:30   Borrel

Aanmeldformulier regiobijeenkomsten

Regiobijeenkomst - aanmelden
Meerdere opties mogelijk