Samenwerken aan een bruisend ondernemersklimaat in Sittard-Geleen: Dat is wat Stichting Bedrijven Sittard-Geleen (BSG) al jaren doet. Desondanks heeft het ondernemerscollectief ook altijd oog gehad voor allianties op grotere schaal; over de gemeentegrenzen heen én met partijen uit het onderwijs en de overheid. En als het aan BSG-voorzitter en ondernemer Yvonne Salvino (Jac Salvino Glas) ligt, gaat de combinatie van strategisch denken en concreet stappen zetten, nóg doelgerichter worden: “Zo kunnen we samen op gemeentelijke én regionale schaal projecten realiseren die van belang zijn voor onze economie.”

BSG is vertegenwoordigd in vele strategische en beeldbepalende overlegorganen, met o.a. ondernemers, bedrijvenparkmanagement, scholen, opleidingsinstituten en gemeentelijke werkgroepen en commissies. Het Strategisch Overleg is één van de belangrijkste tafels waaraan BSG regelmatig aanschuift. Dit is een overleg waarin de Triple Helix van Sittard-Geleen vertegenwoordigd is: ondernemers, de Brightlands-campussen, wethouder (en ESZL-bestuurder) Pieter Meekels, gemeentelijke beleidsmakers, Zuyd Hogeschool, DaCapo College en onderwijskoepel Kindante. Kortom: ondernemers, onderwijs en overheid aan één tafel.

“Dit Strategisch Overleg is enorm belangrijk”, benadrukt Yvonne Salvino. “Hier worden verbindingen gelegd tussen het bedrijfsleven, overheids- en onderwijsinstanties en maatschappelijke partners. Allemaal willen ze samen de krachten bundelen om de lokale economie en samenleving een boost te geven. Door dit overleg leert men elkaar goed kennen, weet iedereen van elkaar wat ze nodig hebben en ontstaan mooie projecten.”

T-splitsing

Eén van de projecten die uit deze Triple Helix-alliantie is geboren, is T-splitsing: leerlingen uit het vmbo maken via een rondgang langs lokale bedrijven kennis met de technische sector. Daar mogen ze actief meewerken, waardoor ze hun eerste ervaringen in deze branche opdoen. “Door echt iets te doen, krijgen ze geweldige ervaringen mee. Zo krijgen ze een veel betere indruk van de technische sector, dan wanneer ze naar een saaie presentatie  hierover moeten luisteren. Bovendien worden ze zo enthousiast gemaakt om een vervolgopleiding in deze richting te gaan doen”, legt Salvino uit.

De T-splitsing werd al enkele keren succesvol georganiseerd, met steun van ESZL. Een prachtige samenwerking met ondernemers vanuit het BSG-collectief, het DaCapo College en de gemeente Sittard-Geleen. Het is een voorbeeld van een eenvoudig ogend project dat voortkomt uit de hechte contacten tussen de drie O’s in Sittard-Geleen. De impact is echter enorm: “Vooral de bewustwording van de mogelijkheden die een sector biedt, is cruciaal. Daarom hebben we bij de meest recente editie van de T-splitsing ook ouders mee laten gaan op de rondgang”, vertelt Salvino. “Hierdoor krijgen zij een positieve indruk van de sector en de kansen die deze biedt voor toekomstige banen voor hun kinderen. Als ‘kwartiermaker’ van het gedachtengoed ‘Ik ben de toekomst’, zet DaCapo College immers kinderen en hun ouders of verzorgers, centraal. Daarmee tillen we samen met onderwijs, overheid en ondernemersveld, de T-splitsing naar een hoger niveau!”

Niet alleen maar praten

Het Strategisch Overleg beperkt zich duidelijk niet tot praten alleen. Salvino benadrukt dat juist de combinatie met concrete projecten, zoals de T-splitsing, belangrijk is voor de ontwikkeling van de lokale en regionale economie. “Doelgericht samen aan de slag gaan; dat is waar het omdraait”, zegt ze. “Praten over de uitdagingen, elkaar leren kennen en verbindingen leggen; daar begint het mee. Maar door dit te vertalen in concrete projecten, kunnen we stappen zetten. En niet alleen in Sittard-Geleen.”

Salvino doelt op de ambities die er zijn om op de schaal van de hele voormalige Westelijke Mijnstreek samen te werken; over de grenzen van de gemeente Sittard-Geleen heen. “Daar hebben alle partijen in het Strategisch Overleg zich nu in gevonden. Dit wordt de volgende stap”, aldus Salvino, die ook de relatie met de rest van Zuid-Limburg aanhaalt. “Hierdoor wordt de impact van wat we doen groter: de projecten die uit het overleg komen, zijn namelijk goed voor heel Zuid-Limburg. Wat we hier met de T-splitsing hebben neergezet, kunnen en moeten we ook op andere plekken in Zuid-Limburg doen. En dat geldt wel voor meer initiatieven.”