Beyond is genomineerd voor een Pro-Motor Award; een nationale prijs voor innovatieve triple-helix samenwerkingen. In beyond (dat wordt geschreven met kleine letter ‘b’) werken overheid, bedrijfsleven en onderwijs samen om Zuid-Limburg als kennisregio en centrum van de medische logistiek te versterken. Programma’s voor respectievelijk Leven Lang Ontwikkelen en zij-instromers, hebben intussen geleid tot o.a. meer dan 150 uitgereikte mbo -diploma’s en 40 mensen die jaarlijks instromen en een mbo 1- of 2-opleiding volgen. Wat zijn de succesfactoren van beyond? En, hoe zouden andere sectoren in Zuid-Limburg kunnen leren van deze unieke samenwerking?

De basis voor beyond is gelegd in 2012, aan de overlegtafel van ESZL, dat toen nog LED heette. Sikko Zoer, CEO van Medtronic, luidde destijds de noodklok: Hij voorzag een groot tekort aan kwalitatieve werknemers op de Limburgse arbeidsmarkt en de medtech-sector – één van de speerpuntsectoren van de provinciale economie – in het bijzonder.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Inmiddels, zes jaar later, is er een community ontstaan met partijen uit het onderwijs, overheid, uitzendbranches en logistiek, die zich richt op de continue ontwikkeling van logistieke competenties bij werknemers in de medical device branche. Met als doel om de concurrentiepositie van deze branche in de regio te verbeteren. Grote, internationale spelers met een vestiging in Zuid-Limburg, zoals Medtronic, Abbott Vascular, Boston Scientific en DocMorris, hebben hun krachten gebundeld.

En dat is bijzonder, benadrukt beyond-projectleider Erik Boskamp: “Het zijn concurrenten op de wereldmarkt, die echter samen de verantwoordelijkheid nemen om een probleem op te lossen, waarvan ze allemaal de noodzaak van inzien. Daarbij zijn mensen op leidinggevende posities in deze bedrijven, actief betrokken bij beyond. Dat maakt de samenwerking nog krachtiger.”

Wat een bedrijf nodig heeft

In co-creatie met ROC Leeuwenborgh, hebben de medtech-bedrijven ingezet op de doorontwikkeling van medewerkers en werd er een innovatief mbo 2-curriculum ontwikkeld. Een programma dat één-op-één aansluit op de werkprocessen, de strategie en kernwaarden van de aangesloten bedrijven. “Deze werkprocessen zijn leidend”, legt Boskamp uit. “Op basis hiervan wordt het programma ontworpen door onderwijs en bedrijven gezamenlijk. Hierdoor leren ondernemers het onderwijs beter kennen en vice versa én kunnen medewerkers opgeleid worden binnen het bedrijf, op basis wat het bedrijf nodig heeft.”

Boskamp constateert dat door deze werkwijze onderwijs en het bedrijfsleven naar elkaar toe zijn gegroeid. “Er is wederzijds begrip ontstaan”, stelt hij. “En dat is goed, want die aansluiting van onderwijs op bedrijfsleven en andersom, is heel belangrijk.” Een andere succesfactor van beyond is dat de betrokken bedrijven over hun eigen schaduw durven te stappen. “Men is niet bang voor concurrentie, maar heeft vertrouwen in elkaar en in de lange termijn. Het belangrijkste is dat door beyond mensen worden opgeleid in de praktijk, zodat de bedrijven een beroep kunnen doen op kwalitatief goed personeel.”

Enorm belangrijk

De impact van de medtech-sector op de regio is groot, met name in Parkstad. “In heel Parkstad zijn er zo’n 3.500 mensen werkzaam. Deze sector is enorm belangrijk voor de werkgelegenheid in dit gebied”, beschrijft wethouder Dion Schneider van de gemeente Kerkrade en bestuurslid van ESZL. De stad heeft een vestiging van Medtronic binnen de poorten van de gemeente en grenst, net als Heerlen en Simpelveld, aan Trilandis en Avantis; bedrijventerreinen waar de medtech-bedrijven rijk vertegenwoordigd zijn. Volgens Schneider brengt de ontwikkeling van de medtech-sector economische stabiliteit mee voor de regio. “Er zit groei in deze sector, die we willen verankeren in Parkstad. Door deze bedrijven te faciliteren in hun ontwikkeling en daar waar nodig de juiste verbindingen te leggen.”

Samen oplossen

Het succes van beyond roept de gedachte op of deze werkwijze ook niet op andere sectoren in Zuid-Limburg kan worden toegepast. De vraag naar kwalitatief goed personeel is immers niet alleen aan de medtech-sector voorbehouden. “Die ambitie ligt er in ieder geval”, zegt Erik Boskamp. “Het is mogelijk, mits er in andere sectoren clusters van bedrijven zijn, die bereid zijn om gezamenlijk het probleem van krapte op de arbeidsmarkt op te lossen.”

Wethouder Schneider is het daarmee eens. “Het is niet alleen een taak van de overheid of alleen een bedrijf. Je moet elkaar weten te versterken, zodat uiteindelijk iedereen gebaat zal zijn bij de uitkomsten van zo’n bredere samenwerking.” Ook hierin ziet Schneider een faciliterende rol voor de overheid weggelegd: “Bijvoorbeeld binnen ESZL. Wij als overheid moeten voorbij de grenzen van onze gemeenten durven kijken. Elkaar helpen om best practices te delen en de juiste partijen aan tafel te krijgen.”