Wat?

De Rijksoverheid zorgt er met de BMKB-C regeling voor dat ondernemers sneller en gemakkelijker meer geld kunnen lenen. Dat kan uitbreiding van bestaande financiering zijn of een nieuw krediet. Denk aan een nieuw overbruggingskrediet of een rekening-courant krediet. Hiermee ondersteunt het Rijk ondernemers bij hun liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis.

Voor wie?

De BMKB-C is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. Zowel zzp’ers als mkb’ers kunnen er via hun financier een beroep op doen.

Meer informatie