Skip to main content
Category

Energie & Duurzaamheid

L’Ortye BUITEN: ‘Eerst in gesprek met de omgeving’

Familiebedrijf L’Ortye in Hoensbroek delft en verwerkt grondstoffen zoals zand en grind. Het bedrijf was 20 jaar lang intensief betrokken bij het Grensmaasproject – de verbreding van de Maas door grindwinning – om overstromingen te voorkomen. Jean L’Ortye: “Tijdens de uitvoering van het Grensmaasproject hebben we in samenspraak met omwonenden een natuurgebied ontwikkeld. Het realiseren van hoogwaterveiligheid en natuurontwikkeling, bekostigd door de zand- grindwinning is een mooi voorbeeld van een win-win project waarbij het contact met de omgeving altijd een hele belangrijke factor is geweest. Ons credo is hierbij ‘doen wat we zeggen en zeggen wat we doen’.”

“Het Grensmaasproject heeft ons aan het denken gezet en ertoe geleid dat we onze manier van werken hebben omgegooid”, vertelt L’Ortye. “Sindsdien inventariseren we met een team van mensen eerst waar de omgeving behoefte aan heeft en welke problemen inwoners ervaren. Denk bijvoorbeeld aan water- of verkeersoverlast of een gevaarlijke situatie in de wijk. Vanuit het probleem of de vraag denken we samen met de bewoners en eventuele andere betrokkenen in oplossingen. Dat is een wezenlijk verschil met de traditionele aanpak waarbij de omgeving vaak pas in een latere fase bij een project werd betrokken. Deze omgekeerde manier van werken noemen we ‘L’Ortye BUITEN’ en passen we toe op klein- en grootschalige projecten. Voorwaarde is wel dat er grondstoffen te winnen of grondstromen te bergen zijn zodat wij inkomsten kunnen genereren. Het grote verschil is echter dat de zand- en grindwinning niet langer het doel is, maar een middel om tegemoet te komen aan wensen vanuit de omgeving.”

Pauzepark

“Mijn zus Vivien en ik vormen de derde generatie binnen ons familiebedrijf en we wisten dat het anders moest maar wisten in het begin niet goed hoe?”, aldus L’Ortye. “We moesten wennen aan een nieuwe rol en het zelf initiëren van samenwerking. Want hoe bereik je burgers, hoe kom je erachter wat er leeft in een wijk of buurt? In het begin gingen we zelfs letterlijk langs de deur als we wisten dat er ergens een kansrijke opgave lag. Inmiddels zoeken we liever direct contact met een buurtvereniging omdat ook binnen de wijk vele verschillende behoeften kunnen leven. Een project dat ons vleugels heeft gegeven, is de herinrichting van het Broeklandterrein in Hoensbroek. Dit terrein lag al tien jaar braak en bewoners hadden verschillende wensen en ideeën over de bestemming. Samen met de bewoners hebben we een plan gemaakt en ingediend bij de gemeente dat inmiddels is gerealiseerd. De werkwijze BUITEN is feitelijk ontstaan na een eerste gesprek met Jo Coenen die curator was bij IBA Parkstad. We hebben destijds ons idee als project ingediend bij IBA dat later werd erkend als een van de 50 IBA-projecten. Jo Coenen heeft ons in contact gebracht met specialisten en ervaringsdeskundigen binnen zijn netwerk op het gebied van bewonersparticipatie. Hieruit is later de visie BUITEN ontwikkeld. Het voormalig Broeklandterrein in Hoensbroek, dat Pauzepark gaat heten, wordt nu omgetoverd tot een park met onder andere wandelpaden, een speelplek voor jongeren, een trapveldje, een klimheuvel en een kleine regenwaterbuffer.”

Vivien (links) en Jean L’Ortye

Bewonersparticipatie heeft de toekomst

Inmiddels past L’Ortye de BUITEN-aanpak breed toe op zowel klein- als grootschalige projecten. Bewonersparticipatie heeft volgens L’Ortye de toekomst. “Het is zelfs de enige manier”, benadrukt Jean L’Ortye. “In een vroeg stadium samenwerken en -denken met de omgeving heeft alleen maar voordelen. Het zorgt voor dynamiek en snelheid. We weten al in een vroeg stadium hoe omwonenden in de wedstrijd zitten, wat hún belangen en wensen zijn. We gaan niet met omwonenden in gesprek om ‘een plan te verkopen’, maar juist als alles nog open ligt. Hoewel we wel hebben gemerkt dat een ruwe schets als praatstuk het gesprek wel gemakkelijker maakt. De dialoog met de omgeving zorgt voor vertrouwen én voor draagvlak voor de uiteindelijke oplossing. We hopen dat deze aanpak ook bestuurlijke besluitvorming gaat versnellen, dat is nu helaas nog niet altijd het geval. Deze nieuwe manier van samenwerking levert ons veel voldoening op”, merkt L’Ortye op. “We dragen ons steentje bij aan een fijne woon- en leefomgeving waar mensen zich kunnen ontspannen en elkaar kunnen ontmoeten en waardoor het saamhorigheidsgevoel in de wijk versterkt. De reacties die we krijgen zijn enthousiast en dat geeft veel energie en bevestiging dat we op de goede weg zitten.”

Iedere twee weken brengt ESZL een Zuid-Limburgs bedrijf in beeld. Om de diversiteit en het innovatievermogen van het Zuid-Limburgse mkb in de volle breedte te laten zien. Deze bedrijven zijn niet noodzakelijk verbonden aan (een project van) ESZL.

Doorbraak: Actieagenda Chemelot Circular Hub tot 2024 vastgelegd

Een doorbraak mogen we het zeker noemen: De partners van de Chemelot Circular Hub hebben vorige week ‘ja’ gezegd tegen de nieuwe actieagenda. Deze agenda is bedoeld voor de periode tot 2024 en geeft een krachtig vervolg aan de beweging naar een circulaire samenleving en economie rond Chemelot en de regio Zuid-Limburg.

De actieagenda, het ‘Circular Economy Action Plan’, kreeg een update met de focus op de energietransitie en het aanjagen van de circulaire economie. Verspreid over vier integrale technische-, maatschappelijke en economische ontwikkelthema’s, zijn nieuwe en bestaande projecten voor een periode van drie jaar benoemd. Deze zijn ondergebracht in een gezamenlijk programma. Concrete projecten en investeringen voeren de individuele partijen uit of doen dit in – wisselende – samenstellingen.

Wat is de hub ook alweer?

Chemelot Circular Hub is de sleutel tot het oplossen van de urgente en grote transities waar Limburg, Nederland en Europa voor staan. Dit gebeurt op basis van de sterke positie die bedrijven op Chemelot in het verleden hebben opgebouwd. Denk aan partijen zoals SABIC, OCI, Fibrant, AnQore, Arlanxeo en nog vele anderen. Ondernemingen die essentiële producten zoals kunststoffen, chemicaliën en kunstmest op de wereldmarkt brengen. Producten die tot in lengte van jaren nodig zijn voor onze economie en welvaart. Maar het is tevens een broedplaats van vele startup- en scale up-bedrijven zoals o.a. Ioniqa, Vertoro, Niaga en Isobionics.

Wie doet er mee?

Namens de regio maakt wethouder Pieter Meekels (Sittard-Geleen) onderdeel uit van deze groep partners die de handen ineenslaan om deze actieagenda te realiseren. De alliantie bestaat verder uit Chemelot, de Brightlands Chemelot Campus, DSM Nederland, Universiteit Maastricht, ZUYD Hogeschool, de Provincie Limburg, SABIC, LIOF, TNO en de coalitie Groene Chemie Nieuwe Economie. De drie laatstgenoemde partijen zijn vanaf nu aangehaakt.

Financiële bijdrage ESZL

Alle deelnemende partijen leveren een financiële bijdrage voor de komende drie jaar om de uitvoering mogelijk te maken. De bijdrage vanuit de regio wordt beschikbaar gesteld via ESZL. Het bestuur ESZL heeft op 15 december daartoe unaniem besloten.

Dé uitdaging van onze tijd

De actieagenda van de Chemelot Circular Hub geeft antwoord op vragen als hoe aan te sluiten bij de nationale ambities en agenda en hoe een effectief gevolg te geven aan de ambities die er zijn. Klimaatverandering is immers dé uitdaging van onze tijd. Goed klimaatbeleid biedt kansen om een duurzame en sterke economie te bouwen en nieuwe banen te creëren. Limburg sluit met Chemelot Circular Hub aan bij de ambities uit het nieuwe coalitieakkoord, om Nederland klaar te maken voor een circulaire en klimaatneutrale toekomst. Mede door groene industriepolitiek, sterk opleidings-en scholingsbeleid en effectieve burgerparticipatie.

Meer weten? Ga naar de website van Chemelot Circular Hub.

 

Viastory één jaar B Corp: ‘Dan kun je samen investeren’

Deze maand viert Viastory Creative Agency uit Maastricht een jubileum. Het is namelijk 1 jaar geleden dat het bedrijf de B Corp-status kreeg. De wat? B Corp: Benefit Corporations, businesses that balance purpose and profit. Oftewel: bedrijven die hun producten en diensten inzetten voor een betere wereld, waarin winst, menselijke waarden en het welzijn van onze planeet in evenwicht zijn. We spraken Toos Hofstede van Viastory over het hoe en waarom achter B Corp: “Het zit in ons DNA.”

(Foto: Jonathan Vos)

Viastory is een creatief bureau dat oplossingen ontwikkelt voor de communicatievraagstukken van vandaag. Dat doet het bedrijf niet alleen met behulp van de nodige communicatie-expertise, maar ook door met een journalistieke, bedrijfskundige, sociaal-wetenschappelijke en zelfs juridische bril naar die vraagstukken te kijken. En nu is het bedrijf dus ook een B Corp.

B Corp-bedrijven voldoen aan de hoogste normen op het gebied van maatschappelijk en milieubewustzijn, zijn transparant over hun manier van werken én doen er alles aan om winst en doel in evenwicht te brengen. B Corps beogen een wereldwijde cultuurverandering om een meer inclusieve en duurzame economie op te bouwen.

Verantwoordelijkheid voelen

People, planet and profit is een van de fundamenten onder de visie en werkwijze van Viastory, legt Toos Hofstede uit: “Wij zijn onderdeel van deze wereld. Als mens maak ik gebruik, in de positieve zin van het woord, van wat de samenleving mij te bieden heeft. Als bedrijf werken wij met talent dat voortkomt uit en gevormd wordt door de gemeenschap. Dus ik als individu en wij als bedrijf hebben hier een verantwoordelijkheid in. Voor ons is dat logisch, haast vanzelfsprekend om hiermee bezig te zijn.”

Bovendien, zo zegt ze overtuigd, het kán eigenlijk niet meer als je als bedrijf hier níet mee bezig bent. “Het is geen keuze meer. Je kunt als bedrijf én als mens niet alleen voor jezelf kiezen, voor winst of louter je eigen welzijn. Zeker als dat betekent dat je andere mensen of de wereld daarmee in gevaar brengt. Dat kun je niet maken; dat zou ik asociaal durven noemen.”

Toos Hofstede van Viastory

Niks wordt opgelegd

Thema’s als maatschappelijk verantwoord ondernemen, milieu en duurzaamheid worden doorvoeld op de burelen van Viastory, zowel in gedrag als beleid. Maar deze onderwerpen als het ware opleggen aan klanten; dat doet het bureau niet. “Zeker niet”, benadrukt Hofstede. “Wat we wel zien is dat klanten zich ervan bewust worden dat deze thema’s een belangrijk onderdeel van de wereld van vandaag zijn geworden. Dat ze er vaak niet omheen kunnen. En dat ze op hun eigen manier hier invulling aan kunnen geven. Wat vaak weer zorgt voor een sterke positionering of propositie.”

Over positionering gesproken: Viastory is dus nu al een jaar lang een B Corp. Wat zoveel betekent dat het bedrijf voldoet aan een hoge internationale standaard voor duurzaam en maatschappelijk ondernemen. Een logische stap, zo lijkt het, maar toch was Hofstede aanvankelijk wat terughoudend om vol voor dit ‘predicaat’ te gaan. “Dat was een bepaalde vorm van onzekerheid”, blikt ze terug. “Als communicatiebureau hebben we natuurlijk vaak de mond vol over hoe andere bedrijven zich zouden moeten positioneren. Maar hoe zouden we het zelf doen? We hebben vervolgens onszelf langs de meetlat van B Corp gelegd en zagen al snel dat we op een hoop punten voldeden. Toen hebben we de stap gewaagd.”

B Corp als officiële status

In o.a. de Verenigde Staten is B Corp al een officiële juridische status die bedrijven kunnen verwerven. In Nederland is dat nog niet het geval. “Hier hebben we de BV’s, de NV’s de VOF’s, de coöperaties, maar nog geen B Corps”, schetst Hofstede de huidige situatie. “We werken nu samen met B Corp en andere bedrijven om meer bekendheid te genereren en om uiteindelijk meer bedrijven mee te krijgen. Zodat B Corp ook hier een officieel begrip wordt.”

Wat heeft de keuze om een B Corp te willen worden Viastory eigenlijk opgeleverd? “Ten eerste kunnen we nu talent aan ons binden dat zich herkent in waar wij voor staan. Ten tweede hebben we nu veel meer kennis, die we ook kunnen delen met onze klanten”, somt Hofstede op. “En we zijn met leveranciers hierover in gesprek gegaan. In zulke gesprekken geven wij aan wat wij belangrijk vinden, bijvoorbeeld over materialen, en dan merk je dat dit ook tot nieuwe inzichten bij zo’n leverancier leidt. Waarna je samen daarin kunt investeren.”

Iedere twee weken brengt ESZL een Zuid-Limburgs bedrijf in beeld. Om de diversiteit en het innovatievermogen van het Zuid-Limburgse mkb in de volle breedte te laten zien. Deze bedrijven zijn niet noodzakelijk verbonden aan (een project van) ESZL.

 

De Reusch wint Watertorenprijs 2021

Bedrijf in Beeld

De Reusch in Schimmert zet streekproducten en -producenten op de kaart, vertelt het verhaal van de rijkdom van de streek en bodem én heeft duurzaamheid en circulair ondernemen doorgevoerd tot in de kleinste details. Van korte voedselketens en zero-waste strategie tot de energie neutrale exploitatie. Onlangs won De Reusch de Watertorenprijs 2021. Volgens de jury is de toren ‘een hecht, samenhangend concept dat van betekenis is voor de hele regio’.

De toekomst van de iconische watertoren van Schimmert was lange tijd ongewis. Totdat ondernemer Nico Eurelings in 2015 de knoop doorhakte en het gebouw met aangrenzende woning kocht. Samen met broer Roger Eurelings, collega-ondernemers André en Anne-Marie Köppen, IBA, de gemeente Beekdaelen en vele andere ambassadeurs en partners ontstond het idee voor De Reusch als dé plek voor innovatie, educatie en beleving.

Streekproducten en -producenten

Roger Eurelings: “De Reusch vertelt het verhaal van streekproducten en producenten. Het is ons doel mensen bewust te maken van al het moois en lekkers dat de regio te bieden heeft, producenten eerlijke prijzen te bieden en de korte voedselketen te bevorderen. Niet voor niets luidt ons motto ‘Eten en drinken van zover je kunt kijken’.” Op het uitzichtpunt op de zevende verdieping laat Roger Eurelings zien, dat dit motto letterlijk te nemen is. Bij helder weer is het zicht een zo’n 60 km. “Alle producten die wij via de webshop en de winkel verkopen of die we in ons restaurant serveren, komen van producenten die binnen deze 60 km liggen. Behalve koffie, thee en enkele specerijen. Via de app De Reusch, die te gebruiken is op het uitzichtpunt, is zichtbaar om welke leveranciers het gaat en welke producten ze leveren. Direct bestellen via de app is ook mogelijk.”

Innovatie, educatie en beleving

De ondernemers van de De Reusch steken veel energie in het netwerken en samenbrengen van lokale producenten. Nico Eurelings: “Wij denken mee in nieuwe producten, maar ook in de verkoop en distributie daarvan. Daarnaast bieden we regionale producenten een platform; door de organisatie van een maandelijkse regionale streekmarkt met masterclasses, via de app, de winkel en de webshop. We bieden educatie via workshops samen met lokale producenten zoals bijvoorbeeld Zwamburg (oesterzwammen), Talentino (speltbroden en -vlaaien) en De Auw Stoof (Geulhemmer grottenham). Het hele concept van De Reusch is gericht op beleving; of het nu gaat om deelname aan een workshop, eten in het restaurant, het magnifieke uitzicht, genieten van (of zelf brouwen!) van een speciaalbiertje of frisdrank uit de energieneutrale brouwerij van André Köppen of de 4D film in ons smaaktheater. Elke bezoeker van De Reusch gaat geheid naar huis met een brede glimlach én meer bewustzijn over wat onze fraaie streek te bieden heeft.”

Toekomst

Op 30 juni 2021 opende De Reusch zijn deuren, op 27 augustus werd al de 10.000ste bezoeker geteld. Gemiddeld ontvangt De Reusch ruim 1.000 bezoekers per week. “Elke bezoeker, behoudens bezoekers van de begane grond en het restaurant, betaalt 3 euro entree. “De entreegelden reserveren we volledig voor het in standhouden van het rijksmonument De Reusch”, aldus Roger Eurelings. “Want het gaat ons niet alleen om behoud van historie en het nu, we willen dit gebouw en alles waar het voor staat uiteraard ook behouden voor de toekomstige generaties.”

Meer informatie: www.dereusch.nl

Iedere twee weken brengt ESZL een Zuid-Limburgs bedrijf in beeld. Om de diversiteit en het innovatievermogen van het Zuid-Limburgse mkb in de volle breedte te laten zien. Deze bedrijven zijn niet noodzakelijk verbonden aan (een project van) ESZL.

Dag van de Stad naar Heerlen: “Uitgelezen kans”

Op maandag 1 november 2021 vindt de vijfde Dag van de Stad plaats in Heerlen. De Dag van de Stad is een jaarlijks, uniek evenement waar tussen de 1000 en 2000 stedelijke professionals uit het hele land samen komen voor inspiratie en kennisuitwisseling voor economisch sterke, duurzame, toekomstbestendige én leefbare steden. Deze vijfde editie vindt voor het eerst plaats buiten de Randstad. “Een uitgelezen kans”, vindt wethouder Martin de Beer (Heerlen).

De Dag van de Stad is bedoeld voor iedereen die werkt in die toekomstbestendige steden en stedelijke regio’s. Om te netwerken, kennis te delen of simpelweg te sparren over bepaalde kwesties. Leren van elkaar, maar ook inspiratie putten uit het verleden. In deze editie staat het thema ‘Terug naar de toekomst’ centraal: hoe kan de geschiedenis van een stad een inspiratiebron kan zijn voor haar toekomst.

De Beer: Stad als referentiekader

Wethouder Martin de Beer (Heerlen, tevens bestuurslid van ESZL) is blij met de keuze van de Dag van de Stad voor Heerlen en moedigt mensen dan ook aan om deel te nemen: “Economische ontwikkeling heeft een grote impact op de ontwikkeling van een stad. De uitdagingen op vlak van digitalisering, duurzaamheid en leefbaarheid, om enkele te noemen, moeten we in samenhang oppakken. De stad is daarvoor een uitstekend referentiekader. De Dag van de Stad is daarom een uitgelezen kans om met bestuurders en deskundigen uit onderzoek en praktijk te sparren over praktische aanpakken.”

In de stad én de regio

De Dag van de Stad kent een zeer gevarieerd programma. Zo zijn er lezingen door prominente, nationale en internationaal bekende sprekers. Zo is er bijvoorbeeld een lezing door de wereldberoemde architect Jan Gehl. Verder spreken o.a. Maarten van Rossem, Tessa Cramer, Maarten Schurink en Marcia Luyten. Burgemeester Roel Wever van Heerlen en Maarten Schurink (secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken) openen het programma. Daarnaast zijn er workshops over stedelijke ontwikkeling, presentaties van good practices en excursies door heel Zuid-Limburg. Het event zoekt dan ook nadrukkelijk de relatie tussen stad en regio op.

Waarom Heerlen?

Heerlen is bij uitstek een stad waar ‘Terug naar de toekomst’ voor geschikt is. De stad van bijna 90.000 inwoners heeft een rijke en betekenisvolle geschiedenis. Begonnen als Romeinse nederzetting onder de naam Coriovallum kreeg Heerlen in de middeleeuwen als stad steeds meer vorm. Vorige eeuw, in de tijd van de mijnen, groeide Heerlen uit tot een van de meest vooruitstrevende en welvarendste steden van Nederland. Na een moeilijke periode nadat de mijnen sloten is er de afgelopen jaren met groot elan gewerkt aan de stad waarbij de rijke geschiedenis omarmd wordt.

Aanmelden en info

Meedoen aan de Dag van de Stad kan zowel fysiek als digitaal. Ga naar www.dedagvandestad.nl als u zich wilt aanmelden voor deelname.

Duurzaam en toegankelijk: bijzondere erkenning Meerssen en Stein

Opvallende onderscheidingen voor twee Limburgse gemeenten afgelopen week: Meerssen werd opgenomen in de top 100 Green Destinations; een internationale lijst van de meest duurzame bestemmingen ter wereld. Stein gooide nationaal hoge ogen, door uitgeroepen te worden tot meest toegankelijke gemeente van Nederland.

Meerssen krijgt de notering in de Top 100 van ‘Green Destinations’ onder andere vanwege de continue investering van alle samenwerkende partijen in de kracht en de instandhouding van de zogenaamde DNA thema’s die passen bij Meerssen: de Basiliek in Meerssen, een wijnroute, de internationale Maasfietsroute en de aansluiting op het Jacobspad. Thema’s die de potentie hebben het hele jaar door bezoekers te trekken en dus niet seizoensgebonden zijn.

Effect op hele regio

“De gemeente Meerssen is trots op de ‘duurzame’ Green Destinations notering”, aldus een trotse wethouder Peter Hovens. “Hierbij is onder andere de focus gelegd op wat Meerssen uniek maakt als toeristische bestemming met aandacht voor de lokale geschiedenis, monumenten en het wandel- en fietsnetwerk. De Top 100 notering biedt de gehele regio Zuid-Limburg de mogelijkheid in de toekomst meer gasten aan te trekken die op zoek zijn naar een duurzame bestemming”.

De gemeente Meerssen memoreert ook aan het belang van samenwerking met de regio Zuid-Limburg. Samenwerking met de omringende gemeenten in Zuid-Limburg is van essentieel belang in de toekomst, vindt Meerssen. Dit uit zich onder andere in de samenwerking tussen de Zuid-Limburgse gemeenten voor het opzetten van een digitaal wandelsysteem, ‘Knopen Lopen’ genaamd.

Stein blij met erkenning

In de verkiezing tot meest toegankelijke gemeente van Nederland werden alle deelnemende plaatsen getoetst op de thema’s onderwijs en ontwikkeling, thuis, werk en inkomen, vrije tijd, vervoer, welzijn, gezondheid en ondersteuning. Het eindverdict is mede tot stand gekomen op basis van een publieksoordeel, beschikbare beleidsdocumenten, online informatie en een vakjury. Uiteindelijk kwam Stein als winnaar uit de bus.

Wethouder Hub Janssen is heel blij met deze erkenning: “Als organisatie hebben we aan de hand van onze meerjaren inclusieagenda structureel aandacht voor toegankelijkheid. Daarnaast blijven we werken aan de groei van het besef van inclusie, want als je goed kijkt, ligt er een opgave voor iedereen. In onze aanpak stimuleren we ook (keten)partners en andere organisaties om hier oog voor te hebben. We hebben op het gebied van toegankelijkheid al mooie stappen gezet, maar we zijn er nog niet.”

 

Groene Economie Limburg aanjager energetische verduurzaming bedrijfsleven

“Wat kunnen we samen doen om het Limburgse bedrijfsleven op het vlak van energie te verduurzamen?” Die vraag stelt Stichting Groene Economie Limburg aan bedrijven, overheden en andere belanghebbenden in de provincie. Want de tijd van negeren of onderschatten van de verduurzamingsopgave is voorbij. De schouders eronder zetten, bewust maken, aanjagen. Dat gaat Groene Economie Limburg doen, met steun van o.a. ESZL. Immers, er valt nog een hoop te winnen, stellen de initiatiefnemers Michel van Lieshout en Ilmar Woldring.

Groene Economie Limburg geeft invulling aan het Charter Energietransitie MKB: een regionale aanpak van bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen, gericht op het versnellen van de energetische verduurzaming van MKB-ondernemingen. “Door bedrijven bewust te maken van de kansen, te inspireren, door intermediair te zijn tussen partijen en door het proces te bewaken, legt Woldring uit.

“Met als doel om tot een strategisch plan te komen voor een bedrijf, waarin het energievraagstuk en de energietransitie een belangrijke plek innemen. Zie het als het grotere plaatje, dat een ondernemer laat zien welke kansen er voor hem of haar liggen, dat antwoorden biedt op essentiële verduurzamingsvragen en dat de deur opent naar relevante partners.”

Stevige opgave

Het Charter wordt financieel gesteund door ESZL, de provincie Limburg en de regio’s Noord- en Midden-Limburg. Ook wordt er nauw samengewerkt met o.a. gemeenten, brancheverenigingen, bedrijventerreinen en het hoger onderwijs. Aan het eind van het eerste jaar wil de stichting in Limburg zo’n 1000 bedrijven geïnformeerd hebben en 250 bedrijven gericht ondersteund hebben. “En daarna willen we doorgroeien naar 2500 bedrijven over een periode van drie jaar”, zegt Woldring.

Geen gemakkelijke opgave, omdat lang niet alle ondernemers direct te porren zijn om te gaan verduurzamen. “Tien procent is intrinsiek gemotiveerd om aan de slag te gaan. Maar het overgrote deel is terughoudend door onbekendheid met de materie, onduidelijkheid over de mogelijkheden en kansen voor het bedrijf, legt Van Lieshout uit. “En ook vormen de financiën soms een struikelblok. Groene Economie Limburg is daarom een vooruitgeschoven post, waar bedrijven terecht kunnen voor kennis en ondersteuning bij het oppakken van de energietransitie en duurzaam ondernemen. Met als doel om meerwaarde op te leveren; niet alleen qua winst, maar zeker qua waarde.”

Leren van voorbeelden

Afgelopen juli is Groene Economie Limburg officieel gestart. Inmiddels is de stichting onder meer al actief op verschillende bedrijventerreinen in Parkstad en zijn diverse pilots al concreet opgepakt. “Verder voeren we gesprekken met geïnteresseerde bedrijven en mogelijke partners. Hieruit komen duidelijke hulpvragen naar voren en ontstaan ook verbindingen tussen partijen die iets voor elkaar kunnen betekenen”, schetst Woldring.

Door middel van het organiseren van masterclasses en werkbezoeken laat Groene Economie Limburg ondernemers tevens kennismaken met succesvolle voorbeelden uit de praktijk. Zoals met Hotel de Rousch in Heerlen; een mooi voorbeeld van een duurzaam hotel. “Zodat ondernemers zien wat er allemaal mogelijk is en zodat ze kunnen leren van de weg die een andere ondernemer al heeft afgelegd. In de hoop dat die route naar – energetische – verduurzaming de volgende keer weer wat sneller en soepeler gaat.”

Aanmelden?

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich via de website van Stichting Groene Economie Limburg aanmelden voor een eerste vrijblijvend gesprek of al direct voor een energiescan: www.groene-economie.com

Samen op weg naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg

Dit is de slogan van Missie Limburg, de nieuwe koers van LIOF die inzet op vier transities: energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering. We staan met z’n allen voor grote veranderingen. Hard nodig voor maatschappij, economie en toekomst. Weet jij waar te beginnen? Laat je inspireren tijdens het Missie Limburg kick-off event op 8 juli.

Wat mag je verwachten op 8 juli? Tijdens dit online event word je verrast door verhalen, meningen en gesprekken over de genoemde transities. Teun van de Keuken vertelt over Tony’s Chocolonely en duurzaam ondernemen.

Ondernemers Stef Kranendijk van tapijtmerk Desso en Claudia Rijcken van Pharmi, gaan onder leiding van Simone van Trier met elkaar in gesprek over de invloed van de transities op hun product èn interne organisatie.

Daarnaast zal Tys van Elk, directeur van LIOF, vertellen wat Missie Limburg inhoudt en waarom het belangrijk en nodig is om samen met ondernemend Limburg stappen zetten om maatschappelijke impact èn economisch rendement te realiseren.

Meld je aan: https://liof.nl/events/kick-event-missie-limburg