Skip to main content
Category

Werken & Leven

Onderzoek naar uitdagingen grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling

De wetenschappelijke instituten ITEM en BISS (beide verbonden aan Universiteit Maastricht) doen onderzoek naar uitdagingen op het gebied van grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling. De Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) heeft aangegeven problemen te ondervinden, met name op het gebied van gegevensuitwisseling tussen Nederland en Duitsland. Daarom hebben Stadsregio Parkstad Limburg, de Provincie Limburg en ESZL besloten om in het kader van de Regio Deal onderzoek te laten doen om deze problemen aan te pakken.

De SGA begeleidt sinds 2016 zowel Nederlandse als Duitse werknemers bij het vinden van geschikt werk in het buurland. SGA helpt tevens Nederlandse en Duitse werkgevers bij het vinden van geschikt personeel uit het buurland. De partners van SGA zijn UWV, die Bundesagentur für Arbeit, WSP Parkstad en Podium24 (Maastricht).

Struikelblokken

Voornaamste uitdaging in dit streven is het niet kunnen koppelen van sollicitanten en werkaanbod aan beide zijden van de grens. Daarom is er opdracht tot onderzoek gegeven om een oplossing te vinden voor deze uitdaging. Andere struikelblokken zijn de geringe analysemogelijkheden, met betrekking tot de ontwikkeling van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in afzonderlijke sectoren. Hierdoor is het lastig om snel en efficiënt in te spelen op veranderende behoeften.

Concrete resultaten

Het doel is uiteindelijk om een advies op te leveren hoe het probleem aan te pakken. Concreet zal worden aangegeven welke belangrijke punten uitgevoerd kunnen worden en welke stappen genomen moeten worden. Daarnaast wordt ook een technische oplossing geschetst, te vergelijken met een digitale database. Die moet ervoor zorgen dat er één grote pool ontstaat waarvan werkgevers in zowel Nederland als Duitsland gebruik kunnen maken. Zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt is dit noodzakelijk. Bovendien kunnen bepaalde kwetsbare groepen meer opties krijgen voor het vinden van een passende baan.

Doelen en ambities

Het onderzoek draagt bij aan o.a. het realiseren van de ambities van de Regio Deal Parkstad uit 2019 en de programmatische ambities van ESZL op het gebied van een duurzame arbeidsmarkt als fundament onder een toekomstbestendige economie van Zuid-Limburg.

Binnenkort meer over de achtergronden en resultaten van dit project.

Meer en meer (h)erkenning voor Heerlens Heitje

’t Heerlens Heitje is succesvol gebleken. De pilot van het unieke concept, waarbij inwoners klusjes in hun buurt doen in ruil voor digitale munten die ze lokaal besteden, is onlangs uitgebreid naar de gehele gemeente Heerlen. Krijgen we misschien straks wel een Zuid-Limburgs Heitje?

Het project is een initiatief van de gemeente Heerlen, in samenwerking met Heerlen Mijn Stad, CoTown, de Brightlands Smart Services Campus, buurtorganisatie GMS, het CBS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Men wordt tevens ondersteund door een bijdrage van de Europese Unie, vanuit het programma ‘Urban Innovative Actions’. ‘t Heitje startte in het voorjaar van 2021, in de buurten Grasbroek, Musschemig en Schandelen (GMS).

Als we wethouder Charles Claessens van de gemeente Heerlen vragen naar het hoe en het waarom achter de start van ‘t Heerlens Heitje, wijst hij direct naar projectleider Pieter Bonnema. “Hij heeft, samen met nog wat jonge collega’s in onze organisatie dit concept bedacht”, zegt hij zonder valse bescheidenheid. Bonnema lacht. “Klopt! Hobbymatig heb ik mij een aantal jaren geleden verdiept in blockchain en digitale munten. Vervolgens vroeg ik mij af: wat zouden we hiermee kunnen doen voor de gemeente?”

Het een kwam bij het ander

Tegelijkertijd, zo vertelt Bonnema, speelden enkele uitdagingen op waar de gemeente een antwoord op moest verzinnen. “Uitdagingen op het gebied van burgerparticipatie, winkelleegstand, budgetten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte die onder druk komen te staan. Heel uiteenlopend eigenlijk”, legt hij uit. 

Sinds 2016 krijgen burgers via een zogenaamde ‘buurtdeal’ de kans om hun leefomgeving te verfraaien. Kort samenvattend, hierbij levert de Gemeente Heerlen het matriaal en de burgers steken hun handen uit de mouwen, “En toen dachten een aantal collega’s en ik: nu blijkt dat burgers bereid zijn om klusjes te verrichten om hun leefomgeving te verfraaien, wat zou er dan gebeuren als we de klussen aanpassen? Zodat de gemeente op kleinschalige wijze wordt geholpen met haar onderhoudstaak? En wat als je hier vervolgens een beloning tegenover zet? En dan niet in ‘gewone’ euro’s, maar digitaal?”

Zo kwam het een bij het ander: een digitale munt, als beloning voor karweitjes die de buurt mooi, schoon en veilig houden. “Mét als belangrijke voorwaarde: lokaal te besteden. Bij ondernemers in de stad zélf”, benadrukt Bonnema. “Via een app kunnen deelnemers deze ‘heitjes’ verdienen en vervolgens op een plek naar keuze uitgeven. Leuk voor de inwoners, goed voor de ondernemer.”

Nog sterker

Na drie jaar voorbereidingen werd er verleden jaar gestart. Snel bleek er veel enthousiasme te bestaan. Al in de zomer kwamen ook de wijken Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig erbij. In oktober werd er opgeschaald naar het niveau van de hele gemeente Heerlen.

En die gemeente, die is heel tevreden. “We zien een groeiende betrokkenheid bij burgers bij hun eigen buurt. We zien steeds meer ondernemers die zich aanmelden. En het heeft een positief effect op de zichtbaarheid en uitstraling van de stad”, stelt wethouder Claessens vast. “En dat ondanks de belemmeringen van corona. Anders waren deze effecten nog sterker geweest, denk ik.”

De digitale munt kan bij lokale ondernemers worden besteed

Interesse van buiten

De (h)erkenning van het succes van ‘t Heitje komt nu ook van buitenaf. Zo schaart de VNG het project onder de 31 meest inspirerende gemeentelijke praktijkvoorbeelden op het gebied van publieke dienstverlening. En ook andere gemeenten nemen een kijkje. “Laatst was nog een delegatie uit Sittard-Geleen hier”, vertelt Claessens. “Uit alle windstreken krijgen we nu vragen en verzoeken. Mensen zijn heel geïnteresseerd in wat hier gebeurt en hoe het werkt.”

Andere gemeenten gaan het Heerlense voorbeeld wellicht volgen. Maar zou het ook niet iets voor Zuid-Limburg zijn, zo’n Heitje? “Ja, dat zou zeker kunnen. Maar: eerst moeten we in Heerlen kijken of we ook de komende jaren door kunnen. Het project is nog altijd een pilot. Daar beslist de gemeenteraad over”, antwoordt Claessens. “Mocht dat uiteindelijk het geval zijn, dan is het misschien het meest voor de hand liggend om eerst naar de regio Parkstad te kijken. En wie weet van daaruit verder.”

 

Tekort aan zorgpersoneel? HiNurse! laat het er niet bij zitten

Dat er een personeelstekort is in de zorg, is een understatement. “Zelfs al vóór de coronapandemie waren er tienduizenden zorgvacatures in Nederland”, vertelt Michael Hamers. “De coronapandemie heeft de nood verder vergroot.” De zorgondernemer – die zelf toekomstige personeelstekorten ondervindt in zijn thuiszorgorganisatie Zorg Groep Beek en verzorgingshuis Elsresidentie – laat het er niet bij zitten en haalt verpleegkundigen uit Portugal. En daar profiteren ook andere zorginstellingen van.

Michael Hamers richtte daarvoor samen met Joāo Ramos het bedrijf HiNurse! op. “Joāo is Portugees en woont sinds 2013 in Nederland. Zelf ken ik Portugal ook goed. Ons viel op dat in Portugal absoluut geen sprake is van tekorten. Sterker nog, er is daar zelfs een overschot aan zorgpersoneel. Dus waarom niet verzorgenden en verpleegkundigen uit Portugal hiernaartoe halen? Grondig onderzoek wijst uit dat hier volop kansen liggen; voor de Portugese verpleegkundigen én voor de Nederlandse zorgsector. Vooropgesteld dat we zorgen voor een ‘zachte landing’ waardoor de verpleegkundigen zo snel als mogelijk en goed voorbereid aan de slag kunnen.”

Eerst de taal, dan de baan

Hoe werkt ‘t? “HiNurse neemt zorginstellingen werk uit handen. Op basis van vacatures werven en selecteren we kandidaten. Eerst voeren we online een sollicitatiegesprek en krijgt de kandidaat een assessment in Portugal. Bij positieve uitkomsten, volgt een online en later lokaal gesprek in Nederland plaats met de potentiële werkgever. Bij een match bieden we de verpleegkundigen een (gratis) taalcursus op maat (uitgangspunt binnen uiterlijk één jaar B1-niveau), dragen zorg voor een BSN-nummer en bankrekening, zorgverzekering en woning. Samen met de instelling en de verpleegkundige maken we een actieplan om te zorgen voor een zo snel en goed mogelijke integratie. Omdat de BIG-registratie pas kan worden aangevraagd bij B1-niveau Nederlands, werkt de kandidaat in de tussentijd bijvoorbeeld een aantal uren per week als verzorgende. Zo leert hij of zij de Nederlandse zorg al goed kennen. Na slechts ruim een jaar heeft de zorginstelling een hbo-verpleegkundige niveau 6 in huis. Ter vergelijking: een dergelijke hbo-opleiding plus een of twee jaren ervaring kost normaal gesproken vijf jaar!”

Michael Hamers (links) en Joao Ramos

Pilot

Er loopt nu een pilot met enkele verpleegkundigen. “Zij zijn erg enthousiast”, zegt Michael. “Ze vinden de Nederlandse zorg prettig om in te werken. In Portugal zijn werkweken van 60 uur heel normaal, dat is hier niet aan de orde. Ook ligt het salaris hier beduidend hoger.” HiNurse! richt zich in eerste instantie op verpleegkundigen in Portugal, maar kandidaten uit andere landen zijn ook welkom. “We hebben ook al een Zweedse verpleegkundige bemiddeld”, zegt Michael Hamers. “En er is belangstelling uit andere Europese landen. Belangrijkste voorwaarden zijn dat de kandidaat goed Engels spreekt, enkele jaren ervaring heeft en in het bezit is van een diploma vergelijkbaar niveau 3 t/m 6.”

Nóg betere landing

Michael en Joāo hebben hoge verwachtingen van HiNurse! “De vraag naar goed opgeleide verzorgenden en verpleegkundigen is enorm en neemt de komende jaren nog verder toe. De cijfers spreken voor zich: 23% van het huidige personeelsbestand stroomt tussen nu en 2030 uit vanwege de pensioengerechtigde leeftijd. Van de nieuwe instroom valt helaas 56% al tijdens de opleiding uit. De mensen die wij bemiddelen zijn hoog opgeleid én hebben ervaring. Ondertussen proberen we wel om de ‘landing’ in Nederland verder te optimaliseren. Bijvoorbeeld door al in Portugal taalcursussen aan te bieden, eventueel online en door samen te werken met Nederlandse partners om bijvoorbeeld huisvesting sneller te regelen.”

Iedere twee weken brengt ESZL een Zuid-Limburgs bedrijf in beeld. Om de diversiteit en het innovatievermogen van het Zuid-Limburgse mkb in de volle breedte te laten zien. Deze bedrijven zijn niet noodzakelijk verbonden aan (een project van) ESZL.

Succesvolle Open Dag Bovengrondse Vakschool

HEERLEN – Afgelopen zaterdag maakten buurtbewoners en andere geïnteresseerden kennis met de nieuwe Bovengrondse Vakschool (BVS), aan de Passartweg in Heerlen. De Open Dag werd, ondanks de nieuwe coronamaatregelen, aanzienlijk bezocht. “Het was een succes”, concludeerde projectleider Bianca Lamberts-Bruins na afloop.

De nieuwe vakschool wordt een plek voor iedereen in de wijk die een vak wil leren, werk zoekt, werk biedt of andere wijkbewoners wil ontmoeten. In de BVS komt het allemaal samen. Als deelnemer ontdek je er waar jouw kwaliteiten liggen en waar je blij van wordt.

Eigen personeel opleiden

De BVS gaat mensen opleiden in verschillende werksferen. Gestart wordt met Bouw, Groen, Schoonmaak en Toezicht. De werksferen Zorg, Horeca, Logistiek, Detailhandel en installatietechniek staan op het lijstje. Nieuwe werksferen worden opgestart zodra werkgevers zich melden die behoefte hebben aan bepaalde vakmensen. Werkgevers kunnen lid worden van de Vereniging Bovengrondse Vakschool om de verschillende werksferen mee vorm te geven en goede werknemers op te leiden.

Het vakmanschap van morgen

De Bovengrondse Vakschool scherpt bestaande vaardigheden aan en leidt vakmensen op. “Dat is hard nodig. In deze digitale tijd wordt wel eens vergeten hoe mooi het ambacht is, maar ook hoeveel trots een netjes afgeronde klus oplevert”, aldus de initiatiefnemers. “In de BVS gaat het daarom niet over lager of hoger opgeleid zijn. Het gaat over geloven in je talent, je kwaliteiten en in jezelf. Over samen iets leren maken en er voor elkaar zijn. Waar ervaren vaklieden het ambacht en de kneepjes van het vak graag doorgeven aan de nieuwe generatie.”

Pleidooi meer (eu)regionaal denken tijdens hybride Dag van de Stad

In veel gesprekken, lezingen en discussies tijdens de Dag van de Stad 2021 in Heerlen, was het te horen: zoek de samenwerking op met de omliggende regio. Of dat nu de rest van Zuid-Limburg is of het nabijgelegen Duitse grensgebied. Het Heerlense stadsbestuur zette bovendien aan het begin van de dag de toon met een videoboodschap waarin het pleitte voor de komst van een internationale intercity met Aken.

Zowel burgemeester Roel Wevers als wethouder Charles Claessens spraken voorafgaand aan het event vorige week maandag een videoboodschap in. Hierin roepen ze de nationale politiek op om eindelijk groen licht te geven voor een intercitytrein die van Amsterdam via Heerlen naar Aken moet gaan rijden. Het is niet de eerste keer dat de gemeente actief lobbyt richting Den Haag. In november 2019 bezocht toenmalig burgemeester Roemer samen met leden van Gedeputeerde Staten de Tweede Kamer, om dezelfde boodschap over te brengen.

Perspectieven én belemmeringen

De verbinding met Aken werd ook gememoreerd tijdens de Next Economy-deelsessie, die op en rond het complex van het Centraal Bureau voor de Statistiek plaatsvond. Niet in infrastructurele zin, maar wel als een kans op het creëren van nieuwe economische perspectieven. Vooral de medtechsector, die aan Duitse zijde zeer groot is, werd door de deelnemers aangehaald als een mogelijke economische aanjager voor de hele regio. Belemmerende factoren op dit moment, zo werd geconstateerd, zijn echter (het gebrek aan) grensoverschrijdende regelgeving én de moeilijkheden om hoger opgeleiden voor de streek te behouden.

Ook buiten de stad

De Dag van de Stad beperkte zich overigens niet alleen tot Heerlen. Tijdens zogenaamde ‘kennisexpedities’ trokken groepen deelnemers te voet, per bus en zelfs per fiets door de omliggende regio. Onder andere Fromberg (gemeente Voerendaal) en de Kerkrade vormden de bestemmingen van deze expedities.

De Dag van de Stad is een jaarlijks, uniek evenement waar tussen de 1000 en 2000 stedelijke professionals uit het hele land samen komen voor inspiratie en kennisuitwisseling voor economisch sterke, duurzame, toekomstbestendige én leefbare steden. Deze vijfde editie vond voor het eerst plaats buiten de Randstad. Het was een hybride event; fysiek én digitaal.

De Dag van de Stad is bedoeld voor iedereen die werkt in die toekomstbestendige steden en stedelijke regio’s. Om te netwerken, kennis te delen of simpelweg te sparren over bepaalde kwesties. Leren van elkaar, maar ook inspiratie putten uit het verleden. In deze editie stond het thema ‘Terug naar de toekomst’ centraal: hoe kan de geschiedenis van een stad een inspiratiebron kan zijn voor haar toekomst.

Oproep: Pitch jouw gezondheidsidee bij LEEF

Of het nu gaat om overgewicht, de zorg, een gezonde leefstijl of bewegen voor kinderen: goede ideeën die de gezondheid bevorderen zijn welkom bij Limburg Early Execution Fonds (LEEF). Dit fonds is een samenwerking van LIOF, ESZL, Stadsregio Parkstad en Vie Kerkrade. Wanneer het team van experts van LEEF gelooft in jouw idee, ontvang je een investeringssubsidie van maar liefst 10.000 euro.

Een investering die jou de mogelijkheid biedt om je idee verder uit te werken en het draagvlak in de regio te onderzoeken. Behoort jouw pitch tot de beste drie pitches van het jaar? Dan biedt LEEF je ook nog eens de mogelijkheid om tot € 30.000,- te lenen onder zeer gunstige voorwaarden. Het doel van de subsidie is om initiatiefnemers met veelbelovende ideeën op het gebied van gezondheid in een vroeg stadium te ondersteunen bij het onderzoek of de ontwikkeling van desbetreffend idee.

Kortom, heb jij een uniek idee maar ontbreken de middelen om de gewenste groei te genereren? Wacht niet langer en pitch je idee voor de experts van LEEF.

Meer weten? Ga naar de website van Vie Kerkrade voor meer informatie.

Dag van de Stad naar Heerlen: “Uitgelezen kans”

Op maandag 1 november 2021 vindt de vijfde Dag van de Stad plaats in Heerlen. De Dag van de Stad is een jaarlijks, uniek evenement waar tussen de 1000 en 2000 stedelijke professionals uit het hele land samen komen voor inspiratie en kennisuitwisseling voor economisch sterke, duurzame, toekomstbestendige én leefbare steden. Deze vijfde editie vindt voor het eerst plaats buiten de Randstad. “Een uitgelezen kans”, vindt wethouder Martin de Beer (Heerlen).

De Dag van de Stad is bedoeld voor iedereen die werkt in die toekomstbestendige steden en stedelijke regio’s. Om te netwerken, kennis te delen of simpelweg te sparren over bepaalde kwesties. Leren van elkaar, maar ook inspiratie putten uit het verleden. In deze editie staat het thema ‘Terug naar de toekomst’ centraal: hoe kan de geschiedenis van een stad een inspiratiebron kan zijn voor haar toekomst.

De Beer: Stad als referentiekader

Wethouder Martin de Beer (Heerlen, tevens bestuurslid van ESZL) is blij met de keuze van de Dag van de Stad voor Heerlen en moedigt mensen dan ook aan om deel te nemen: “Economische ontwikkeling heeft een grote impact op de ontwikkeling van een stad. De uitdagingen op vlak van digitalisering, duurzaamheid en leefbaarheid, om enkele te noemen, moeten we in samenhang oppakken. De stad is daarvoor een uitstekend referentiekader. De Dag van de Stad is daarom een uitgelezen kans om met bestuurders en deskundigen uit onderzoek en praktijk te sparren over praktische aanpakken.”

In de stad én de regio

De Dag van de Stad kent een zeer gevarieerd programma. Zo zijn er lezingen door prominente, nationale en internationaal bekende sprekers. Zo is er bijvoorbeeld een lezing door de wereldberoemde architect Jan Gehl. Verder spreken o.a. Maarten van Rossem, Tessa Cramer, Maarten Schurink en Marcia Luyten. Burgemeester Roel Wever van Heerlen en Maarten Schurink (secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken) openen het programma. Daarnaast zijn er workshops over stedelijke ontwikkeling, presentaties van good practices en excursies door heel Zuid-Limburg. Het event zoekt dan ook nadrukkelijk de relatie tussen stad en regio op.

Waarom Heerlen?

Heerlen is bij uitstek een stad waar ‘Terug naar de toekomst’ voor geschikt is. De stad van bijna 90.000 inwoners heeft een rijke en betekenisvolle geschiedenis. Begonnen als Romeinse nederzetting onder de naam Coriovallum kreeg Heerlen in de middeleeuwen als stad steeds meer vorm. Vorige eeuw, in de tijd van de mijnen, groeide Heerlen uit tot een van de meest vooruitstrevende en welvarendste steden van Nederland. Na een moeilijke periode nadat de mijnen sloten is er de afgelopen jaren met groot elan gewerkt aan de stad waarbij de rijke geschiedenis omarmd wordt.

Aanmelden en info

Meedoen aan de Dag van de Stad kan zowel fysiek als digitaal. Ga naar www.dedagvandestad.nl als u zich wilt aanmelden voor deelname.

Duurzaam en toegankelijk: bijzondere erkenning Meerssen en Stein

Opvallende onderscheidingen voor twee Limburgse gemeenten afgelopen week: Meerssen werd opgenomen in de top 100 Green Destinations; een internationale lijst van de meest duurzame bestemmingen ter wereld. Stein gooide nationaal hoge ogen, door uitgeroepen te worden tot meest toegankelijke gemeente van Nederland.

Meerssen krijgt de notering in de Top 100 van ‘Green Destinations’ onder andere vanwege de continue investering van alle samenwerkende partijen in de kracht en de instandhouding van de zogenaamde DNA thema’s die passen bij Meerssen: de Basiliek in Meerssen, een wijnroute, de internationale Maasfietsroute en de aansluiting op het Jacobspad. Thema’s die de potentie hebben het hele jaar door bezoekers te trekken en dus niet seizoensgebonden zijn.

Effect op hele regio

“De gemeente Meerssen is trots op de ‘duurzame’ Green Destinations notering”, aldus een trotse wethouder Peter Hovens. “Hierbij is onder andere de focus gelegd op wat Meerssen uniek maakt als toeristische bestemming met aandacht voor de lokale geschiedenis, monumenten en het wandel- en fietsnetwerk. De Top 100 notering biedt de gehele regio Zuid-Limburg de mogelijkheid in de toekomst meer gasten aan te trekken die op zoek zijn naar een duurzame bestemming”.

De gemeente Meerssen memoreert ook aan het belang van samenwerking met de regio Zuid-Limburg. Samenwerking met de omringende gemeenten in Zuid-Limburg is van essentieel belang in de toekomst, vindt Meerssen. Dit uit zich onder andere in de samenwerking tussen de Zuid-Limburgse gemeenten voor het opzetten van een digitaal wandelsysteem, ‘Knopen Lopen’ genaamd.

Stein blij met erkenning

In de verkiezing tot meest toegankelijke gemeente van Nederland werden alle deelnemende plaatsen getoetst op de thema’s onderwijs en ontwikkeling, thuis, werk en inkomen, vrije tijd, vervoer, welzijn, gezondheid en ondersteuning. Het eindverdict is mede tot stand gekomen op basis van een publieksoordeel, beschikbare beleidsdocumenten, online informatie en een vakjury. Uiteindelijk kwam Stein als winnaar uit de bus.

Wethouder Hub Janssen is heel blij met deze erkenning: “Als organisatie hebben we aan de hand van onze meerjaren inclusieagenda structureel aandacht voor toegankelijkheid. Daarnaast blijven we werken aan de groei van het besef van inclusie, want als je goed kijkt, ligt er een opgave voor iedereen. In onze aanpak stimuleren we ook (keten)partners en andere organisaties om hier oog voor te hebben. We hebben op het gebied van toegankelijkheid al mooie stappen gezet, maar we zijn er nog niet.”

 

Van pech naar perspectief in tijden van pandemie

Op vrijdag 11 juni wordt IMK Business Talk live gestreamd vanuit De Ruimte in Maastricht. De Ruimte is het resultaat van een samenwerking tussen het IMK (Instituut Midden- en Kleinbedrijf) en SNS, en heeft als doel de ondernemers te voorzien van één centrale plek waar ze met al hun vragen maar ook hun zorgen omtrent hun onderneming terechtkunnen.

Hiermee komt er, in elk geval in Zuid-Limburg, een einde aan de eindeloze zoektocht naar het juiste advies waar elke levensfase van een onderneming om vraagt. Immers, ondernemers kunnen nu al hun vragen boven dezelfde kop koffie stellen aan dezelfde persoon. Dag kastje, dag muur, hallo Ruimte.

De presentatie van IMK Business Talk is in handen van Jörgen Raymann, die voor deze uitzending in gesprek gaat met de Maastrichtse wethouder Vivianne Heijnen (Economie en Arbeidsmarkt), Michiel Hordijk (directeur IMK), Dorothe van den Bosch (Economische Samenwerking Zuid-Limburg), Helma van Pelt (manager de Ruimte) en twee lokale ondernemers.

Samen spreken zij over hoe je pech door corona ombuigt naar perspectief – en je de pandemie de baas wordt. Kijken dus via deze link, volgende week vrijdag, 11 juni om 16.00u.