Op zondag 15 maart heeft het kabinet bekend gemaakt dat horeca, scholen en kinderopvang tot in ieder geval 6 april dicht zijn. Dit heeft gevolgen voor veel ondernemers. Het kabinet heeft daarom dinsdagavond 17 maart een ‘Noodpakket voor banen en economie’ gepresenteerd. Waar kun je als ondernemer gebruik van maken en hoe doe je dit?

In het noodpakket staan twee typen maatregelen die elkaar versterken. Allereerst zijn er liquiditeitsmaatregelen voor de korte termijn, bijvoorbeeld garanties voor overbruggingskredieten. Ook komt er een noodloket, voor bedrijven die direct op korte termijn worden geraakt. Dit loket biedt een directe vaste tegemoetkoming van €4000. Voorwaarden (zoals type bedrijf) worden binnenkort bekendgemaakt. Daarnaast zijn er steunmaatregelen, waarbij de overheid kosten overneemt. Een voorbeeld daarvan is de verruiming van de werktijdverkorting. Deze maatregelen zijn initieel bedoeld voor een overbrugging van 3 maanden maar kunnen worden verruimd. 

Werktijdverkorting

In de afgelopen weken is de werktijdverkorting door 78.000 bedrijven aangevraagd. Om die reden wordt deze vervangen door een soepelere maatregel om deeltijd-ww aan te vragen: de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud’ (NOW). Je kunt vanaf nu een tegemoetkoming aanvragen voor je loonkosten bij een omzetdaling vanaf 1 maart. Je krijgt dan 90% van de loonkosten vergoed. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden en dat lonen worden doorbetaald. 

Bijstand voor ZZP’ers

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen tot bijstandsniveau. De vermogens- en partnertoets worden losgelaten. Ook is deze bijstand een gift in plaats van een lening. Deze procedure duurt normaal 13 weken, nu maximaal 4 weken. Deze bijstand kun je bij je gemeente aanvragen.

Verlichting via belastingen

Alle ondernemers krijgen 3 maanden uitstel om belasting te betalen. Dit geldt voor inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting. Je kunt deze uitstel eenvoudig aanvragen via de Belastingdienst. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Ook geldt een verlaging van de voorlopige aanslag inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Normaal is voor de aanvraag voor uitstel een schriftelijke onderbouwing van een derde deskundige nodig. Een derde deskundige is bijvoorbeeld een accountant, financierder of je branchvereniging. Dit is nu voor de eerste drie maanden niet meer nodig, eventueel voor uitstel van een langere periodwe wel.  

Krediet aanvragen

Het wordt makkelijker om overbruggingskrediet aan te vragen. Zo was vanaf 12 maart de BMKB verruimd, maar gisteren zijn ook de GO-regeling en microkrediet van Qredits aangepast. 

Ondernemingen kunnen gebruik maken van de Borgstelling MKB (BMKB) of de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling). De overheid staat dan garant voor een deel van de financiering, zodat je deze makkelijker krijgt zonder groot onderpand. De bank geeft je dan meer of sneller financiering. Dit kun je aanvragen bij je bank (of andere financierder), deze vraagt de BMKB of Garantie Ondernemersfinanciering dan aan bij de overheid. De BMKB geldt ook voor overbruggingskrediet of rekening courantkrediet (rood staan). 

Kleine ondernemers kunnen terecht bij Qredits voor microfinanciering (tot €250.000). Zij bieden tijdelijk uitstel van aflossing en de rente wordt verlaagd naar 2%, beide voor zes maanden. 

Voor land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling vanuit het voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Deze wordt zo snel mogelijk opengesteld. 

Ondersteuning voor hard getroffen branches

Voor bepaalde branches zoals toerisme, horeca en cultuur, is de overheid nog in overleg. Zo is er de vraag aan gemeenten om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en komt er een compensatieregeling voor deze sectoren.

(Bron: MKB Nederland)