Vorige week lanceerde Ondernemend Limburg (LWV, MKB-Limburg en LLTB) De Groeischakelaar: een gezamenlijk initiatief om vraag en aanbod op het gebied van innovatie voor MKB’ers bij elkaar te brengen. Twee jaar geleden werd er aan de overlegtafel van ESZL-voorloper LED vastgesteld dat het tijd was om de handen ineen te slaan. De behoefte aan een eenduidige, gezamenlijke aanpak was immers groot in de sector. Dat er nu zo’n aanpak ligt, leidt dan ook tot enthousiaste reacties. “Dit is wat we zochten”, zegt Karin van der Ven, directeur van Jules Group én ESZL-bestuurslid.

Vanuit haar rol als bestuurslid heeft Van der Ven vanaf het begin mee vorm gegeven aan wat nu De Groeischakelaar is geworden. “Twee jaar geleden waren verschillende partijen in Limburg bezig met het ontwikkelen van een tool, waarmee ondernemers geholpen konden worden met hun innovatievraag”, schetst ze. “Omdat de vraag naar zulke tools zo breed gedragen was, hebben we onszelf aan de overlegtafel van LED de vraag gesteld: kunnen we niet beter samen één aanpak opzetten?”

Die vraag heeft geleid tot de ontwikkeling van De Groeischakelaar als een provinciaal aanspreekpunt voor Limburgse bedrijven die willen (leren) innoveren, zowel op praktisch gebied als in de vorm van inspiratie. De Groeischakelaar brengt ondernemers in contact met de juiste (kennis)instellingen en mogelijke partners. Door het verbinden van bestaande initiatieven ontstaat er een win-win-situatie: de ondernemer wordt geholpen én de Limburgse economie krijgt een boost. Het is de bedoeling dat bedrijven uit verschillende sectoren elkaar vinden en kennis en kunde met elkaar zullen delen.

Voorheen onduidelijkheid

Karin van der Ven heeft zelf als ondernemer ervaren dat het voorheen niet altijd duidelijk was waar ze moest zijn, wanneer zij een innovatievraag had voor haar studentenservicebedrijf Jules. “Bovendien wil je ook goed geholpen worden”, benadrukt ze. “Om met vernieuwing en verandering aan de slag te gaan, moet je immers voor even uit jouw day-to-day-business stappen. Dat kost tijd en geld. Dan wil je ook dat de keuzes die je maakt voor bepaalde innovatietrajecten, resultaat opleveren.”

Volgens Monique Princen, voorzitter van Ondernemend Limburg, is het verhaal van Van der Ven een veelgehoord geluid. “Er zijn veel initiatieven op het gebied van groei en innovatie op de markt. Vooral het vinden van bijvoorbeeld de juiste financiering is vaak lastig. Maar ook vragen over productontwikkeling, het starten van een nieuw initiatief of het vinden van de juiste partners, kunnen leiden tot onnodige vertraging. De Groeischakelaar gaat hier verandering in brengen.”

Verbinding leggen

De Groeischakelaar is er nadrukkelijk op gericht de verbinding tussen alle al bestaande initiatieven in Limburg te leggen. “Het uitgangspunt hierbij is om de ondernemer verder te helpen en de drempel om te innoveren weg te nemen”, zegt Princen. “Er komt een duidelijke focus te liggen op de navigatierol. Twee zogenaamde innovatieschakelaars zullen ondernemers wegwijs maken.”

Voor gedeputeerde Joost van den Akker (Economie) van de Provincie Limburg, die De Groeischakelaar ondersteunt, is een gezamenlijke innovatie-aanpak voor MKB’ers essentieel voor de Limburgse economie. “Het midden- en kleinbedrijf vormt een krachtige motor. Als zij willen groeien en innoveren, moet het aanbod aan hulp helder en simpel toegankelijk zijn. Zij moeten snel naar het juiste loket worden doorverwezen. Zo scheppen we samen ruimte voor ondernemerschap, kennis en innovatie.”

Uitdaging

Nu dat De Groeischakelaar er is, betekent dit nog niet dat alle betrokken partijen rustig achterover kunnen leunen. Van der Ven benadrukt het belang dat er vanuit de samenwerking straks scherp moet worden gekeken of de aanpak daadwerkelijk zijn vruchten afwerpt. “Dat is de uitdaging. We moeten voortdurend met ondernemers en met elkaar klankborden en onszelf bevragen: Beantwoord De Groeischakelaar nog steeds aan de vraag van ondernemers? Hoe kunnen we dingen verbeteren? Maar het kan bijna niet anders dan dat deze aanpak gaat slagen.”

Meer informatie vindt u op de website van de De Groeischakelaar.

(Foto: Ondernemend Limburg)