Hoe kunnen we ondernemers helpen die willen groeien en innoveren? Die vraag ligt ten grondslag aan De Groeischakelaar. Een project van Ondernemend Limburg, gerealiseerd met steun van ESZL, de Provincie Limburg en Keyport 2020. Inmiddels is De Groeischakelaar alweer enkele maanden oud. We spraken met innovatiemakelaars Loes Borger en Louis Bonné over deze ‘wittebroodsweken’ en over De Groeispurt: een evenement op 3 juni, voor ondernemers en verbinders. “We zijn niet concurrerend.”

Sinds de start van De Groeischakelaar, begin dit jaar, spraken Bonné en Borger al met enkele tientallen ondernemers. Ze namen plaats aan de keukentafel, maakten kennis met het bedrijf en inventariseerden wensen en ambities. “Uit al deze gesprekken komt het beeld naar voren dat ondernemers regelmatig verdwalen in het woud van initiatieven en regelingen op het gebied van groei en innovatie”, legt Bonné uit. “Ze zoeken als het ware een loket waar ze aan kunnen kloppen met hun vragen en dat hen helpt om op de juiste plek uit te komen.”

Warm verbinden

Hiermee onderscheidt De Groeischakelaar zich ten opzichte van al die andere initiatieven. Het is immers geen platform waar ondernemers een beroep kunnen doen op financiële steun of andere regelingen die hen helpt om te innoveren. Nee, De Groeischakelaar is de verbindende schakel met partijen die dit juist wél kunnen. En dat verbinden, dat gebeurt altijd ‘warm’, benadrukt Loes Borger. “Het is niet zo dat we alleen maar door verwijzen. We zorgen er echt voor dat ondernemers om tafel komen te zitten met de partij die hen verder kan helpen. We leggen een directe verbinding.”

De Groeischakelaar werkt dus als een soort voorportaal voor alle initiatieven die bedrijven ondersteunen in hun groei- of innovatiebehoefte. “Eigenlijk genereren we leads voor deze initiatieven. We zijn absoluut niet concurrerend en we verbinden de verbinders”, aldus Borger.

Idee aan de man brengen

Naast de behoefte aan een ‘loket’, hebben Borger en Bonné tijdens de gesprekken met ondernemers ook de behoefte aan kennis opgepikt. Veel ondernemers met een vernieuwend idee worstelen vooral met de vraag hoe ze hun innovatie moeten vermarkten. “Dat is iets waar veel ondernemers nog niet mee bezig zijn”, legt Bonné uit. “Vaak hebben ze een geweldig idee, dat bijvoorbeeld technisch zeer innovatief is. Maar hoe breng je dat idee aan de man? Hoe zorg je ervoor dat het als product op de markt komt? Die kennis ontbeert in veel gevallen nog.”

Door een nauwe samenwerking met de regio’s en het organiseren van o.a. masterclasses met experts, gaat De Groeischakelaar ondernemers op dit vlak van kennis voorzien. Maar ook door andere ‘verbindende’ events te organiseren, helpen Bonné en Borger om bedrijven met de juiste partijen in contact te brengen. Zoals tijdens De Groeispurt, op 3 juni a.s. Dan komen ondernemers uit heel de provincie naar het Ondernemersplein in Roermond. Hier maken ze kennis met elkaar, maar vooral met partijen die hen kunnen helpen met hun groei- of innovatievraag.

“Het wordt een interactieve en energieke bijeenkomst, waarbij we echt aan de slag gaan om ondernemers een stap verder te helpen”, zegt Loes Borger. Om vervolgens stellig te eindigen: “Ik weet zeker dat de ondernemers die meedoen, met een afspraak de deur uit zullen lopen.”

Meedoen? Er zijn nog kaarten

De Groeispurt is inmiddels uitverkocht. Gemotiveerde ondernemers kunnen daarentegen via ESZL nog enkele last minute kaarten krijgen. Deze ondernemers komen hiervoor in aanmerking wanneer zij vóór 29 mei hun aanmelding sturen info@degroeischakelaar.nl. Deze aanmelding moet worden voorzien van een case, die tijdens De Groeispurt kan worden ingebracht en waarmee de aanwezige deelnemers kunnen helpen.

Meer informatie vindt u op www.degroeischakelaar.nl of info@degroeischakelaar.nl


Rol ESZL:

Het programma MKB & Innovatie richt zich op het versterken van het MKB in de volle breedte vanuit de overtuiging dat het MKB een onmisbare pijler vormt onder een toekomstbestendige economie in Zuid Limburg. Aandachtspunten zijn daarbij: het bevorderen van de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs/kennisinstellingen en overheid, concrete ondersteuning van MKB’ers met groei en of innovatieplannen (ook over de grens) en het positioneren van het MKB als belangrijke schakel in diverse maatschappelijke opgaven. Vanuit dit gedachtegoed ondersteunt ESZL De Groeischakelaar.