Skip to main content

InduSym helpt met het maken van een match tussen vraag en aanbod op het gebied van reststromen. Want eigenlijk is het heel eenvoudig: wat voor het ene bedrijf afval is, kan voor een ander juist van (grote) waarde zijn. Door samen te werken kunnen bedrijven goedkoper aan materialen komen zonder nieuwe grondstoffen te gebruiken.

Renske Cox trekt het project InduSym in de regio Zuid-Limburg namens ESZL. Het afgelopen jaar organiseerde ze inspiratiesessies en ging ze op bezoek bij bedrijven. “Duurzaam ondernemen is tegenwoordig een veelbesproken thema, maar wat betekent dit nu concreet? En waarom en wanneer is dit interessant? Om ondernemers te inspireren breng ik concrete voorbeelden aan het licht waar men door circulair te werken, extra winst genereert. Vervolgens maak ik met geïnteresseerde ondernemers een inventarisatie van hun bedrijf, hierbij wordt gekeken naar de reststromen en energiestromen. Zo krijgen we een beeld van wat waar de kansen liggen door een-op-een danwel collectieve matches te realiseren.”

Inmiddels doen er acht bedrijven mee aan InduSym. Na de inventarisatie bepalen zij zelf waarmee ze als eerste aan de slag gaan. Cox helpt ze op weg om de juiste stappen te zetten en verbindt hen met andere interessante bedrijven. “Dat is maatwerk”, legt ze uit. “Het ene bedrijf kiest ervoor om snel stappen te zetten, terwijl de ander wat meer tijd nodig heeft. De ondernemer bepaalt en wij faciliteren.”

Slim samenwerken

Samenwerking maakt een cruciaal onderdeel uit van InduSym. Dit komt mooi tot uiting in het initiatief van enkele Zuid-Limburgse bedrijven om koffiedrab te verzamelen. Deze reststroom van het dagelijkse koffiegebruik op kantoor of de werkplaats, is heel waardevol voor het bedrijf Zwamburg dat oesterzwammen kweekt op koffiedrab. “Binnenkort rijdt er een wagen langs de deelnemende ondernemers om drab op te halen en die brengt het spul vervolgens naar Zwamburg”, legt Cox uit. “En we zijn nu ook bezig om diezelfde wagen koffiebekertjes te laten vervoeren die gerecycled worden, evenals duurzaam printpapier.”

Duurzame distributie

Het bedrijf Goederenhubs uit Maastricht is een van de bedrijven die meedoet aan InduSym. Goederenhubs ontkoppelt transport over lange afstand van distributie op lokaal niveau, door middel van een overslagpunt aan de rand van de stad. Goederen die vervoerd worden in grote vrachtwagens over grote afstanden, worden vanaf dit overslagpunt de stad in gebracht in kleinere voertuigen, met minder uitstoot. Goederenhubs werkt hiervoor samen met veel lokale partijen. Op deze manier wordt het lokale vervoer al deels ‘zero-emissie’ uitgevoerd.

“Eén van de elementen die we hier aan willen toevoegen is het vervoeren van reststromen; zeg maar de dingen die de stad uit moeten”, legt Max Prudon van Goederenhubs uit. “We rijden immers al naar de stad om goederen af te leveren. Dan kunnen we ook makkelijk dingen meenemen. We richten ons nu op schone materialen, zoals bijvoorbeeld papier, glas of koffiedrab.”

Hulp op ontdekkingstocht

Voor deze reststromen zoekt Prudon naar een bestemming in de directe nabijheid. “Het zou mooi zijn als we deze reststromen direct naar een partij kunnen brengen die er iets mee kan doen. Daar zijn we nu samen met InduSym mee bezig.”

Momenteel zijn het vooral reststromen uit de binnenstad van Maastricht. Maar ook een industriegebied zoals de Beatrixhaven biedt kansen. “Daar zitten immers ook veel bedrijven met restproducten waar ze niks meer mee doen”, weet Prudon. “Het zou mooi zijn als we die bedrijven ook zo ver zouden krijgen dat ze meedoen.”

InduSym is voor Goederenhubs van grote toegevoegde waarde geweest, vindt Prudon. “We komen dankzij dit project in contact met tal van bedrijven die we eerder nog niet kenden. Zoals bijvoorbeeld Zwamburg. InduSym heeft ons echt geholpen op deze ontdekkingstocht.”