Honderden werkgevers in Zuid-Limburg nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor mensen, die extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van hun plek op de arbeidsmarkt. Dit doen ze binnen de platforms Kom’mit (Westelijke Mijnstreek), Sprinc (Parkstad) en IMMENS (Maastricht-Heuvelland). Laatstgenoemde netwerkorganisatie bestaat inmiddels tien jaar. Een goede aanleiding om met projectleider en mede-iniatiefnemer Erik Rosier te praten over de uitdagingen die er liggen op het gebied van social return, de arbeidsmarkt en samenwerking in Zuid-Limburg.

IMMENS vindt zijn oorsprong in een vraag die tien jaar geleden werd gesteld vanuit de gelederen van de MTB; de sociale werkvoorziening van Maastricht: ‘Hoe kan het MTB nog meer in contact komen met werkgevers?’ Het betekende het begin van een bloeiend netwerk, waar nu ruim 120 organisaties deel van uitmaken, uiteenlopend van grote werkgevers als MUMC+, de Provincie Limburg en Maastricht University, tot MKB’ers, met regionale impact.

“Ik zie het als een communicatieplatform, waar we kennis, ervaringen en contacten kunnen uitwisselen, om tot meer kansen te komen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt”, beschrijft Rosier. Het platform is niet langer exclusief verbonden aan het MTB; inmiddels is IMMENS ook het officiële MVO-platform van Maastricht-Heuvelland. En IMMENS heeft navolging gekregen elders in Zuid-Limburg, waar Kom’mit en Sprinc dezelfde missie als hun Maastrichtse evenknie nastreven. Zelfs in de rest van de provincie en in Brabant zijn er nu MVO-platforms ontstaan die op dezelfde leest geschoeid zijn.

Meer dan alleen business

“Het gaat binnen al die netwerken niet alleen om zaken doen”, benadrukt Rosier. “Het gaat er enerzijds om dat we ervoor zorgen dat méér mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, bij méér werkgevers aan de slag kunnen. Niet enkel bij sociale werkvoorzieningen, zoals het MTB, maar bij echte bedrijven. Anderzijds zorgen we ervoor dat werkgevers meer te weten te komen over de mogelijkheden van o.a. maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociale innovatie. Dit doen we door het organiseren van business-meetings, workshops, werkbezoeken en netwerkdiners.”

Kentering

Waar in de eerste jaren na de oprichting van IMMENS veel energie nodig was om Social Return en maatschappelijk verantwoord ondernemen stevig op de kaart te zetten, is er sinds pakweg 2013 volgens Rosier een kentering waarneembaar. “Mede door de introductie van de Participatiewet zie je de laatste jaren dat het steeds interessanter wordt voor werkgevers om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen”, constateert hij. “Daarnaast is er, mede door de verbindingen binnen platforms zoals IMMENS, Sprinc en Kom’mit, veel meer aandacht ontstaan voor de kansen die er zijn. Mensen weten nu dat werknemers die langs de kant staan, van grote waarde kunnen zijn voor hun organisatie.”

Om tot dat inzicht te komen, dienen werkgevers wel op een nieuwe manier te kijken naar hun personeelsvraagstukken, vindt Rosier. “Het gaat niet langer om functies, maar juist om taken die ingevuld moeten worden”, stelt hij. “Kijk daarom naar wat iemand kan, in plaats van enkel naar wat een functie vraagt. Zo kun je als werkgever mensen aannemen die bepaalde taken kunnen doen, die perfect aansluiten op hun kwaliteiten en competenties.”

Te vaak ondoorzichtig

De bureaucratie, als het gaat om regel- en wetgeving voor het in dienst nemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, maakt het echter niet gemakkelijk voor werkgevers om zo flexibel te zijn. “Daar moet iets veranderen”, benadrukt de Maastrichtenaar. “Wat ik regelmatig van werkgevers hoor, is dat de regels en procedures soms ondoorzichtig zijn. Organisaties die graag in zee wíllen gaan met mensen met afstand tot werk, haken juist af omdat het proces daartoe bij momenten te ingewikkeld is. En aan de andere kant zorgen de regels ervoor dat potentiële arbeidskrachten niet actief naar werk zoeken. We zouden mensen veel meer kunnen prikkelen; dat zetje in de rug kunnen geven.”

Meer samenwerking

Essentieel om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen, is dat de samenwerking tussen overheid en werkgevers in Zuid-Limburg geoptimaliseerd moet worden, aldus Rosier: “Absoluut. Gemeenten moeten beleid nóg meer op elkaar afstemmen, op een regionale schaal, en niet langer langs elkaar heen bewegen.”