De minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, heeft groen licht gegeven voor een fusie tussen Arcus en Leeuwenborgh. In het adviesrapport van de Commissie Macrodoelmatigheid mbo aan Van Engelshoven, wordt vooral de meerwaarde van de fusie voor de Zuid-Limburgse arbeidsmarkt benadrukt. Maar wat houdt die meerwaarde nu precies in? We vroegen het aan de huidige Leeuwenborgh-bestuursvoorzitter Jos Kusters die per 1 januari 2019 de nieuwe fusieorganisatie gaat leiden.

Maatwerk: dat woord komt om de haverklap terug als Jos Kusters het heeft over de fusie tussen Leeuwenborgh en Arcus. Want maatwerk; dáár is in Zuid-Limburg behoefte aan. “Opleidingen op maat, gericht op de vraag van het bedrijfsleven, samen opgezet mét datzelfde bedrijfsleven en onderwijspartners en mét steun van de overheid”, stelt Kusters, die naast voorzitter van het College van Bestuur van Leeuwenborgh, ook bestuurslid bij ESZL is.

Persoonlijk en op maat

Mbo-opleidingen leiden immers mensen op binnen een bepaald curriculum, dat niet altijd direct kan meebewegen met de veranderende vraag van bedrijven. Het karakter van bepaalde sectoren verandert en dus, als gevolg, de werkzaamheden die mensen moeten doen, óók. “Maar met twee aparte ROC’s binnen Zuid-Limburg kunnen we niet adequaat investeren in opleidingen die aansluiten op wat het bedrijfsleven wil”, legt Kusters uit. “Door samen te gaan, kunnen we dit straks wél.”

Naast maatwerk draait het opleiden van mensen ook om kleinschaligheid, vindt de bestuursvoorzitter. Sommige mensen zijn immers gebaat bij een persoonlijk leertraject, in plaats van een traditionele, generieke benadering. “Door te fuseren, kunnen we straks ook onderwijs aanbieden voor groepen met slechts 8 personen, in plaats van bijvoorbeeld 25, zoals nu vaak het geval is. In samenwerkingsverbanden met bedrijven zoals o.a. VDL Nedcar in Born, Medtronic op Avantis en De Haamen in Beek, bieden we al maatwerk. Dat is niet alleen van belang voor de grote bedrijven; het MKB staat hier eveneens om te springen. Zowel vanuit het perspectief van de bedrijven voor wie we opleiden, als vanuit het perspectief van de student, die een meer persoonlijke benadering nodig heeft. Dat geldt ook voor intensieve opleidingstrajecten voor mensen met grotere afstand tot de arbeidsmarkt, die we keihard nodig hebben voor een gezonde groei van onze Zuid-Limburgse economie.”

Groot nodig voor klein

Kusters benadrukt dat louter schaalvergroting juist niet de motivatie voor de fusie tussen Arcus en Leeuwenborgh is. “Dat is een misverstand, dat je bij vele fusies terugziet”, zegt hij. “Grootte alleen is niet belangrijk. Door groter te worden als organisatie, creëer je ruimte om kleinschaliger te kunnen werken. Maatwerk bieden, betekent investeren. Daar heb je tijd, geld en energie voor nodig, die we als twee aparte ROC’s nu niet kunnen bieden.”

Door te fuseren wordt er volgens Kusters jaarlijks zo’n 6 à 7 miljoen euro vrijgespeeld. “Dat bedrag wordt aangewend voor onderwijsontwikkeling, zoals digitalisering en modularisering, gericht op maatwerk en kleinschaligheid”, schetst hij. “Dat is absoluut kwalitatieve winst.” Het samengaan van de twee ROC’s is dan ook nadrukkelijk geen defensieve zet, onderstreept Kusters: “Zowel Arcus als Leeuwenborgh doen het heel goed. We staan nu allebei volledig in onze kracht. Door deze krachten te bundelen, zijn we straks echter tot nóg meer in staat.”

(Foto’s: Leeuwenborgh & Arcus)