Economie Zuid-Limburg in de lift, maar we zijn er nog niet.

De Zuid-Limburgse economie is in 2016 anderhalf keer zo snel gegroeid als het Nederlands gemiddelde. Bijna alle verkeerslichten staan op groen; alleen de oplopende tekorten op de arbeidsmarkt kunnen de sinds 2014 ingezette groei remmen. Dit blijkt uit de Economische Monitor Zuid-Limburg van Limburg Economic Development, mede gebaseerd op recente CBS-cijfers.

De economische monitor Zuid-Limburg is een initiatief van Limburg Economic Development en is gepland om jaarlijks te herhalen. De bevindingen in de monitor zijn gebaseerd op een maatwerk-onderzoek dat CBS in opdracht van LED heeft uitgevoerd.

Download het gehele monitor verslag