‘Energie van Zuid-Limburg gebruiken om resultaten te boeken’

By 15 juni 2018 Nieuws

Dorothe van den Bosch is de tweede programmamanager die invulling gaat geven aan de economische samenwerking in Zuid-Limburg (ESZL). De in Sint Geertruid woonachtige Van den Bosch zet zich namens de gemeente Maastricht binnen ESZL in voor het MKB; samen met Economie & Vestigingsklimaat en Arbeidsmarkt & Onderwijs één van de pijlers onder de samenwerking. De aanstelling van Van den Bosch komt vlak na die van haar collega Amra Avdić (Sittard-Geleen), die zich toelegt op Economie & Vestigingsklimaat.

Van den Bosch werkte in het verleden namens de gemeente Maastricht voor het Veiligheidshuis Maastricht-Heuvelland, de stichting Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 en als teammanager bij de afdeling Economie & Cultuur. Ze begint met veel motivatie aan haar nieuwe functie: “In Zuid-Limburg zit zoveel energie en dynamiek. Laten we samen doorpakken en die energie gebruiken om resultaten te boeken, die onze economische groei en ontwikkeling duurzaam versterken.”

Groeikracht versterken

Vanuit de ambitie om de Zuid-Limburgse Economie toekomstbestendig te maken, willen de in ESZL samenwerkende partijen de groei- en innovatiekracht van het MKB in Zuid-Limburg versterken. En daarmee het aandeel van het MKB in de regionale economie vergroten. De uitdagingen voor de toekomst van Zuid-Limburg, zoals verwoord in het Strategisch Actieplan Randstad Zuid-Limburg, ziet Van den Bosch dan ook als unieke kansen die wachten om benut te worden. “Het potentieel van de regio en de uitdagingen zijn groot. De acht punten die professor Soete in het Actieplan noemt, slaan de spijker op zijn kop”, vindt ze. “Laten we nu concreet en actief aan de slag gaan hiermee.”

De eerste stap is bouwen aan het gezamenlijke besef van de urgentie van deze uitdagingen én de collectieve bereidheid om hier met elkaar samen aan te werken, stelt Van den Bosch. “Het is mijn rol om deze urgentie bij alle partijen in de regio naar boven te halen en te kijken op welke punten we partijen met elkaar kunnen verbinden. Hierbij wil ik hen inspireren, verbinden, faciliteren en waar nodig ondersteunen.”

Crossover

Voor het MKB ligt de uitdaging allereerst bij het vinden van genoeg arbeidskrachten. “Dit is een duidelijke crossover met het andere programma (onderwijs en arbeidsmarkt) binnen de economische samenwerking”, legt Van den Bosch uit. “Hoe kunnen we het gat dichten tussen enerzijds de grote vraag aan arbeidskrachten en anderzijds de lage arbeidsparticipatie: Dat is een vraag met een brandende urgentie.”

Een andere uitdaging betreffen de groeikansen voor het MKB. Bijvoorbeeld in de toeristisch-recreatieve sector. “Er zijn volop initiatieven van ondernemers die in Zuid-Limburg iets willen doen op het gebied van vrijetijdsbesteding, horeca en verblijfstoerisme”, constateert Van den Bosch. “Ondernemers zien dus nog steeds kansen, hoewel er al een groot aanbod in de regio is. Daarom moeten we er samen voor zorgen dat zowel het bestaande als nieuwe aanbod complementair aan elkaar is én zich onderling versterkt. Het is de kunst om de kracht van de regio, waarin een stedelijk klimaat wordt gecombineerd met een uniek landschap, naar de toekomst toe te behouden, zowel voor onze eigen inwoners als voor bezoekers.”

Over grens stappen

Maar wat de uitdagingen ook zijn; van alle betrokken partijen in Limburg wordt durf gevraagd, vindt Van den Bosch. De durf om, vanuit ieders mogelijkheden, daadwerkelijk samen te werken aan datgene waar iedereen een gedeeld belang bij heeft. “Samenwerking vraagt erom dat je over je grenzen stapt”, benadrukt ze. “Toon openheid, denk mee en investeer! Samenwerking is immers het ervaren van een gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

Van den Bosch ziet haar rol als programmamanager als verbinder en aanjager van lopende en nieuwe initiatieven, die geworteld zijn in een triple helix-verband. “In die samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs en kennisinstellingen schuilt de toegevoegde waarde voor de samenwerking in deze regio. Laten we samen kansrijke en realistische initiatieven, die aantoonbaar bijdragen aan onze gezamenlijke ambitie, vertalen naar resultaten die impact hebben op de economie van Zuid-Limburg. Voor nu én de toekomst.”