Eerste programmamanager ESZL benoemd

By 1 juni 2018 Nieuws

De Economische Samenwerking in Zuid-Limburg krijgt steeds meer vorm en met de aanstelling van de eerste programmamanager krijgt ook de inhoudelijke invulling drive. De grote gemeenten coördineren de drie belangrijkste focusgebieden voor de komende jaren: Arbeidsmarkt & onderwijs, MKB en Economie & Vestigingsklimaat. Elk van die gemeenten stelt een programmamanager aan. Sittard-Geleen was de eerste gemeente die een programmamanager heeft benoemd. We maken kennis met Amra Avdić.

“De programmamanager speelt een belangrijke rol binnen zijn of haar focusgebied. In mijn geval is dat Economie en Vestigingsklimaat. Je opereert als een soort spin in het web”, ligt ze haar nieuwe functie toe. “De afgelopen week hadden we overleg me de contactambtenaren Economische Zaken van de Zuid-Limburgse gemeenten. Je proeft daar veel ambitie en bereidheid om echt samen te werken. Datzelfde constateer ik bij de andere triple helix-partners. Maar tegelijk kunnen we constateren dat de uitvoering vaak nog teveel versnipperd is. Zuid-Limburg is echt één economie en wat we nodig hebben is een gezamenlijke ambitie en een breed gedragen ownership om die ambities te realiseren. De strategische visie van professor Soete biedt daarvoor een prachtig uitgangspunt. De komende periode wordt gewerkt aan de inhoudelijke concretisering van het rapport Soete.”

Focus uitdragen

“Binnen de pijler Economie en Vestigingsklimaat werken wij aan een concreet beleidsprogramma waarin ook logistiek, grensoverschrijdende samenwerking en duurzaamheid een plaats krijgen. De actualiteit van duurzaamheid is vanwege het Klimaatakkoord evident. Vooral de samenhang met de economische ontwikkeling krijgt vanuit ESZL veel aandacht. Naast de inbreng van andere gemeenten en van de triple helix-partners, zijn natuurlijk ook de lopende projecten vanuit LED en de inbreng vanuit de programmacommissies van groot belang. Nu in de diverse gemeenten de coalitievorming wordt afgerond ontstaat er meer aandacht voor de economische ontwikkeling. Die focus gaan wij vanuit ESZL nadrukkelijk uitdagen.”

Zuid-Limburg is inspirerend

“Ook als je Zuid-Limburg al goed kent is het telkens weer verrassend om te ontdekken wat wij economisch allemaal ‘in huis’ hebben. Daar krijg ik echt energie van! Ik heb destijds doelbewust voor Maastricht gekozen om er internationaal recht te studeren. Dit is de meest internationale regio van ons land. Ik heb een aantal jaar in de Randstad gewerkt bij een groot advocatenkantoor en bij de overheid. Maar vanwege de kwaliteit van leven ben ik weer teruggekomen naar het Zuiden. Zuid-Limburg is inspirerend om te wonen en te werken. En een ideale omgeving om voor een marathon te trainen, mijn grote hobby. Overigens is het lopen van een marathon een mooie metafoor voor de economische samenwerking in Zuid-Limburg. Je moet een helder doel voor ogen hebben, het gaat allemaal niet vanzelf en je moet echt kunnen doorzetten. Maar de voldoening aan de eindstreep is dan ook groot.”

Open voor contacten

“Als advocaat deed ik zaken waarin maatschappelijk belang centraal staat. Zo is mijn interesse in een baan bij de overheid gewekt. Ik werk als senior beleidsmedewerker bij het Team Economische Ontwikkeling van de gemeente Sittard-Geleen. Sinds een maand ben ik voor een deel van mijn werkzaamheden vrijgesteld voor de rol van programmamanager ESZL. Ik zie zeer uit naar de samenwerking met mijn collega programmamanagers van Maastricht en Heerlen en ik sta open voor contacten in het brede economische veld in onze regio. Graag zelfs.”