ESZL richt zich via drie meerjarige programma’s op de grootste uitdagingen van onze regio: Onderwijs & Arbeidsmarkt, MKB & Innovatie en Economie & Vestigingsklimaat. ESZL fungeert daarbij als overlegtafel waar de programma’s door bedrijfsleven onderwijs en overheid worden besproken en vastgesteld en van waaruit concrete initiatieven worden aangejaagd. Vorige week zijn daar twee nieuwe projecten bijgekomen: de Grenslandroute en mkb-aanpak ‘Duurzaam Bouwen’.

Gebiedsontwikkeling van onderaf

De Limburgse grensregio kent vele parels, maar die zijn in veel gevallen onvoldoende met elkaar verbonden. Bovendien kunnen we de economische meerwaarde van de grensregio versterken door partijen beter met elkaar te verbinden. Zie daar de uitdagingen van het Project Grenslandroute. Een breed gedragen ambitie, want inmiddels hebben zich al 24 partners aan het project verbonden. De route wordt een iconische fiets- en wandelroute van maar liefst 630 kilometer. Onder regie van IKL en Nationaal Landschap Zuid-Limburg wordt de Grenslandroute hét instrument om een gebiedsontwikkeling van onderaf op gang te brengen. De partners verbinden dorpen en steden, natuur, landschap, cultuurhistorisch erfgoed, streekgeschiedenis, leisure, sport, cultuur, gastronomie, onderwijs, werkgelegenheid, nationale parken en landschappen maar vooral ook heel veel mensen. Het is een participatiemodel van en voor vrijwilligers en andere inwoners van de regio. ESZL ondersteunt het project Grenslandroute omdat de regionale economie wordt versterkt, de samenwerking tussen diverse partijen wordt verstevigd en onze regio nog nadrukkelijker op de kaart wordt gezet.

Het MKB betrekken bij innovaties op het gebied van duurzaam bouwen

In onze regio is veel kennis op het gebied van duurzaam bouwen, maar het MKB profiteert hier nog onvoldoende van en ook het onderwijs speelt hier onvoldoende op in. Dat is een gemiste kans, want vanwege de klimaatdoelen is de verduurzaming van de gebouwde omgeving een grote prioriteit. Dat is de achtergrond van het project ‘Bestendige aanpak voor aanhaken Zuid- Limburgs MKB bij innovatie vanuit opgave duurzame gebouwde omgeving’. Het project wordt gecoördineerd door de Brightlands Chemelot Campus, broedplaats voor innovatie op het gebied van materialen en duurzaamheid. Het einddoel is dat innovaties in de bouw hun weg vinden naar de markt via het Zuid-Limburgse MKB. Het project versterkt de positie van het MKB in onze regio en richt zich daarnaast ook op het MBO- en HBO-onderwijs. Uiteindelijk gaat het om kennis en kunde, om het creëren van Communities of Excellence en Communities of Practice. ESZL ondersteunt dit project omdat duurzaamheid en het versterken van de economie van groot belang zijn voor Zuid-Limburg.