Skip to main content
Nieuws

Euregionale partners maken afspraken voor benutten kansen

By 23 augustus 2019No Comments

Onder het motto ‘Zuid-Limburg maakt Nederland groter’ werken de Zuid-Limburgse gemeenten al geruime tijd nauw samen. Nauwere grensoverschrijdende samenwerking is daarvan een essentieel onderdeel, gebaseerd op het rapport ‘Strategisch actieplan Randstad Zuid-Limburg’. Daarom ontwikkelt Zuid-Limburg een Euregionale agenda, samen met partners in de Euregio. Hierover vond deze zomer een werkconferentie plaats in het provinciehuis in Maastricht. ‘’Door over onze eigen grenzen te gaan, zijn we samen in staat Euregionale kansen te verzilveren”, aldus burgemeester Annemarie Penn-te Strake (Maastricht),momenteel voorzitter van ESZL.

De conferentie vond plaats in het Gouvernement, en richtte zich qua bezoekers op de triple helix-partijen. In totaal waren ruim 150 deelnemers aanwezig, die bedrijven, onderwijsinstellingen, het culture veld en overheden vertegenwoordigden. Op bestuurlijk niveau waren de burgemeesters van de organiserende steden aanwezig, evenals minister-president Paasch van Ost-Belgien en bij de afsluiting de Nederlandse Staatssecretaris Knops (Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties).

Tijdens  deze conferentie vonden werksessies plaats over de thema’s cultuur, duurzaamheid, economie en mobiliteit. Inzet was om concrete resultaten te behalen en afspraken te maken over uitvoering van (deel)projecten. Dit heeft per thema het volgende opgeleverd:

Cultuur:

  • Realisatie effectieve Euregionale cultuurcommunicatie via een gezamenlijke uit-agenda;
  • het verbinden van kunstvakonderwijs met het Euregionale cultuurveld.

Duurzaamheid:

  • Kennisdeling
  • Netwerkopbouw
  • Ambitie om te komen tot een Euregionale energiestrategie, met koppeling naar armoede en werkgelegenheid.

Economie (arbeidsmarkt):

  • Ontwikkelen van een roadmap voor het project YouRegion door bijvoorbeeld Euregionale welkomst-evenementen (12x per jaar),
  • Het leggen van actieve verbindingen met de Campus communities in de Euregio, cultural-awareness-trainingen en taalcursussen voor grenswerkers en hun werkomgeving.
  • Committeren aan een gezamenlijke Euregionale agenda arbeidsmarkt/economie.

Mobiliteit:

  • De Euregionale Pilot Mobility as a Service (MaaS), samen tot een succes maken om zorgeloos en grenzeloos te kunnen reizen.

Al deze thema’s worden nu verder uitgewerkt en zullen landen in een uitvoeringsprogramma. Over de voortgang hiervan informeren wij u graag later dit jaar.