Vorige week bezocht een delegatie van burgemeesters en wethouders uit Noordoost-Friesland de Brightlands Chemelot Campus in Geleen. Daar maakten zij kennis met het Limburgse campusbeleid en zagen zij van dichtbij hoe onderwijs, overheid en bedrijven samenwerken ten behoeve van de Zuid-Limburgse economie. Een mooi voorbeeld voor de leden van de Friese delegatie, die zich collectief inzetten voor de Agenda voor Noordoost Fryslan (ANNO).

ANNO is een samenwerkingsverband van zes gemeenten in Noordoost-Friesland, de Provincie Friesland, het Waterschap en verschillende regionale partners. Samen zetten ze zich in voor het versterken van de leefbaarheid en economische structuur van de regio. Hierbij zoekt ANNO ook naar samenwerkingen tussen overheid, ondernemers en onderwijs.

Voorbeelden innovatiekracht en samenwerking

Het bezoek werd geopend door een introductie van Peter Engelen, directeur van de Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL), over met name de publiek-private samenwerkingen die ten grondslag liggen aan de vernieuwende producten en diensten die uit de Brightlands Campussen komen. CHILL versterkt de innovatiekracht van bedrijven in de chemiesector.

Wethouder Pieter Meekels (Sittard-Geleen) zoomde vervolgens in op de economische samenwerking in Zuid-Limburg, waarin het triple helix-denken een centrale plek inneemt en de gemeenten in de regio het voortouw nemen. Hij nam het Friese gezelschap tevens mee langs de speerpunten van de economische samenwerking in Zuid-Limburg: arbeidsmarkt, economie en vestigingsklimaat en het MKB. Meekels gaf een van de gouden tips voor een succesvolle samenwerking weg: “Communiceer zo breed mogelijk wat je doet en wat het oplevert.” Daar voegde hij direct aan toe: “Maar hoewel een hoop dingen goed gaan, is samenwerken ook blijvend onderhoud. Niet alles gaat even gemakkelijk. Je moet daar energie in blijven steken, want niets gaat vanzelf.”

Geloof in de regio

De Friese gasten lieten bij monde van burgemeester Jeroen Gebben (Tietjerksteradeel) weten parallellen terug te zien, in het proces om te komen tot intensieve economische samenwerking in de regio “Vooral het leggen van de juiste triple helix-verbanden en hoe je de vraag van ondernemers naar goed personeel combineert met het aanbod in de regio, zijn herkenbare elementen”, aldus de bestuurder.

De dynamiek en energie om er samen wat van te maken in Zuid-Limburg, is volgens de Friezen direct voelbaar. “Het geloof in de mogelijkheden van de regio, het enthousiasme, de passie en betrokkenheid in Zuid-Limburg zijn enorm inspirerend”, benadrukt Gebben. “Als je dat met elkaar uitstraalt, ga je dat ook terugzien in de resultaten die je samen boekt. Daarom is een gedeelde strategie essentieel: een stip op de horizon, waar je samen naartoe gaat werken. Dat proberen we in Noordoost-Friesland ook te doen.”

(Foto’s: Emily Heijthuisen)