De gemeenten in Zuid-Limburg willen samen met Provincie Limburg investeren in het gebied Zuid-Limburg, om daarmee de ruimtelijke kant van het toerisme te versterken. Dat staat in het ambitiedocument ‘Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie’, dat de 16 Zuid-Limburgse gemeenten op 28 januari hebben aangeboden aan de gedeputeerden Eric Geurts en Hans Teunissen van de Provincie.

Zuid-Limburg is een populaire bestemming voor gasten uit binnen- en buitenland en bovendien ook voor de eigen inwoners een geliefde recreatieomgeving. Om dat zo te houden is het nodig om te investeren in het toeristische recreatief product Zuid-Limburg, vinden de 16 Zuid-Limburgse gemeenten.

Het gaat dan om investeringen in natuur en landschap, in steden en dorpen, in erfgoed en in voorzieningen als fiets- en wandelpaden, bezienswaardigheden, attracties en accommodaties. Want de gemeenten constateren dat de kwaliteit van het landschap onder druk staat door verrommeling en schaalvergroting. Ook is het er soms te druk (waar zowel toeristen als eigen inwoners last van hebben) en het aanbod in de verblijfsaccommodaties is deels kwetsbaar. Bovendien wordt er te versnipperd gewerkt aan de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie, waardoor kansen onvoldoende benut worden.

De komende vijf maanden ontwikkelen de Zuid-Limburgse gemeenten een visie, waarin kwaliteit, spreiden en verleiden, beleving, ondernemerschap en samenwerking de kernbegrippen zijn. De gemeenten vragen de Provincie om in de komende coalitieperiode samen de schouders te zetten onder de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van Zuid-Limburg.

Toine Gresel, voorzitter van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg en Pieter Meekels, voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Ruimte en Economie (BORE) overhandigden het Position Paper aan de gedeputeerden Geurts (Toerisme) en Teunissen (Ruimtelijke ordening) van de Provincie Limburg tijdens een bijeenkomst van alle 16 gemeenten in Doenrade.

Position Paper

In dit paper staan de ambities en de hoofdlijnen van de strategie. Deze zijn nog in ontwikkeling en worden na de Statenverkiezingen afgerond. Wel is er al een gezamenlijke ambitie om als overheden samen te werken aan de bestemming Zuid-Limburg. Met dit paper wordt volgens de gemeenten een lans gebroken voor het belang van de vrijetijdseconomie voor de Zuid-Limburgse economie en het voorzieningenniveau. Daarbij bevat het paper als het ware een uitnodiging om samen mee te bouwen aan Zuid-Limburg, als één van de dragers van de vrijetijdseconomie van de hele provincie. (Lees het position paper hier)

Kansen in evenwicht toerisme en landschap

“Zuid-Limburg heeft een unieke ligging, middenin de Euregio. Dat biedt enorme kansen voor onze economie”, zei Gerry Jacobs, wethouder in Eijsden-Margraten en bestuurslid van ESZL, reeds afgelopen najaar. “Vaak wordt er, als het om economie gaat, gesproken over de grote steden in de regio; de Tripool tussen Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen. Maar daartussen ligt het Groene Hart; het Heuvelland, dat een grote rol speelt in de aantrekkingskracht en verblijfsklimaat van Zuid-Limburg.”

Maar de kracht van het landschap en bijvoorbeeld agrarische activiteiten gaan niet altijd hand in hand. Terwijl beiden wél belangrijk zijn voor de Zuid-Limburgse economie. “Daarom moeten we op zoek gaan naar een goed evenwicht, door gerichte afspraken te maken en de samenwerking met elkaar op te zoeken”, zegt Jacobs. “Want dit is een onderwerp dat in meerdere Zuid-Limburgse gemeenten speelt.”

(Bron: Persbericht gemeente Sittard-Geleen. Foto: Ermindo Armino.)