Een wisseling van de wacht in het ESZL-bestuur. Jan Zuidam, voormalig bestuurder van DSM én oud-voorzitter van de LWV, wordt opgevolgd door Giel Braun, ondernemer én de huidige preses van de Limburgse werkgevers. Voor de een – Zuidam – het moment om zijn ‘love baby’ los te laten, om aan de ander – Braun – de verantwoordelijkheid te geven het ‘kind’ mee groot te brengen. “Maar Giel is daar de ideale man voor.” Een gesprek met twee ondernemende bestuurders.

Giel Braun is eigenaar van Koobra Invest, waaronder de in 2006 door hem overgenomen ProfCore Group valt en sinds vorig jaar de HAAN Industrial Group. In 2013 droeg Braun het directeurschap van de ProfCore Group over, waardoor hij zich meer kon gaan richten op zijn bestuursfuncties. Hij was vanaf 2010 penningmeester van de LWV en tevens lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW. Ook is de inwoner van Ransdaal voorzitter van het in 2016 opgerichte Expertisecentrum Arbeidsmarkt en Onderwijs. Tevens is Braun lid van de Raad van Commissarissen van IBC AG.

Grote initiator

Jan Zuidam was in 2010  als voorzitter van Brainport 2020 een van de grote initiators achter de economische toekomstvisie voor Zuidoost-Nederland, van waaruit ook Limburg Economic Development (LED) ontstond. Hij is altijd een groot pleitbezorger geweest van economische samenwerking via de triple helix: ondernemers, overheid en onderwijs die elkaar samen vinden in het creëren van een sterke positie en profilering van de regio.

De oud-DSM-topman kijkt met trots terug op de afgelopen jaren. “Zuid-Limburg is een regio die in potentie tot de top van Europa behoort, wat betreft innovatie, ondernemen, technologie en kwaliteit van leven. De afgelopen jaren is veel gebeurd om deze potentie te benutten. Door de grote bijdrage van de Provincie, onder meer door de Campussen, en de economische samenwerking in de regio, heeft Zuid-Limburg nu al een enorme groei doorgemaakt”, schetst Zuidam. “Wat dat betreft is deze samenwerking mijn ‘love baby’. Ik heb er aan de wieg van gestaan en het kindje zien groeien onder leiding van Jos Schneiders en Pieter Meekels. Weliswaar met groeistuipen, maar ik ben blij om te zien dat de ‘baby’ zich nog steeds verder ontwikkelt. Giel is de ideale man om het ‘kind’ naar volwassenheid te brengen.”

Het Zuid-Limburg van vandaag de dag blijft Zuidam in positieve zin verrassen. “We hebben een mooi midden- en kleinbedrijf, we hebben grote internationale concerns en prachtige kennis- en onderwijsinstituten. Bovendien is er nog de internationale ligging en prachtige leefomgeving”, stelt hij. “Deze rijkheid, deze kracht, mogen we nóg meer uitdragen. En we moeten elkaar blijven opzoeken. Ondanks dat de crisis voorbij, is de urgentie onverminderd groot om samen te werken. En daarbij zijn de individuele belangen wat mij betreft ondergeschikt aan het collectief.”

Focus aanbrengen

Giel Braun en Jan Zuidam kennen elkaar al jaren. Ze waren collega-bestuursleden bij de LWV, waar Zuidam de voorzittershamer hanteerde en Braun penningmeester was. Ze hebben dan ook dezelfde visie op de economische samenwerking in Zuid-Limburg. Maar waar Zuidam één van de drijvende krachten was achter de beginjaren van de samenwerking, ziet Braun zichzelf als de man die focus wil aanbrengen. Hij wil het verhaal van de economische samenwerking in Zuid-Limburg namelijk scherper kunnen vertellen.

“Je moet keuzes durven maken. Als ik bijvoorbeeld kijk naar het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs, één van de drie pijlers van ESZL, dan wil ik focussen op het realiseren van een Vak- en Ambachtschool, op beleid maken voor de huisvesting van arbeidsmigranten en op de verbinding tussen mkb’ers en innovaties op de Brightlands-campussen. En, misschien wel het belangrijkste: de verduurzaming van het bedrijfsleven en onze industrie. Dat zijn thema’s die ik aan ondernemers in Zuid-Limburg kan uitleggen. Omdat het onderwerpen zijn die sterk bij hen leven.”

Ondernemende drive

Braun is een selfmade ondernemer: hij houdt van focus, doorpakken en resultaten boeken. Structuur is belangrijk, benadrukt hij, maar niet bepalend. “Over één jaar praten we, als je het mij vraagt, niet meer over structuur, maar geven we concreet vorm aan onze ambities. Dan ziet onze agenda er heel anders uit. Ik wil laten zien wat we vanuit ESZL doen!”

Over ondernemen gesproken: Jan Zuidam is uitgesproken over hoe er succesvol verder gebouwd moet worden aan de economische samenwerking in Zuid-Limburg. “Een meer ondernemende drive zou goed zijn. Ondernemers als drijvende krachten, gefaciliteerd door de overheid. Laten we ons spiegelen aan de situatie in Eindhoven, zoals burgemeester Penn-te Strake laatst al benoemde”, aldus het scheidend bestuurslid. “En laten we dingen vooral afmaken. De kans om door te groeien, is er nú. Die kunnen we niet laten liggen.”

(Foto: Kenneth Tan/Met dank aan LWV)