Tijdens twee druk bezochte bijeenkomsten in Sittard en Heerlen, spraken overheid, onderwijs en ondernemers met elkaar over de economische samenwerking in Zuid-Limburg. Het doel van deze avonden? Het ophalen van ideeën ‘in het veld’, het leggen van nieuwe verbindingen en het initiëren van vervolgstappen. De bijeenkomsten verliepen energiek; de bereidheid om nu over te gaan tot gezamenlijke actie, werd door iedereen gevoeld. “Dit is geen verhaal van alleen bestuurders. Hier hebben we iedereen bij nodig.”

In het actieplan Randstad Zuid-Limburg van professor Luc Soete wordt de urgentie van economische samenwerking in onze regio benadrukt. Onderwijs & Arbeidsmarkt, MKB & Innovatie en Economie & Vestigingsklimaat zijn de speerpunten, maar wat zijn de prioriteiten en hoe pakken we deze aan? Die vragen werden tijdens de regiobijeenkomsten uitvoerig besproken met ondernemers, onderwijsmensen en vertegenwoordigers van de overheid.

De regiobijeenkomsten werden bezocht door een brede vertegenwoordiging van de triple helix. O.a. Luc Verburgh (bestuursvoorzitter Zuyd Hogeschool), LWV-voorzitter Giel Braun in Heerlen, John Monsewije (College van Bestuur SVO PL), Pascal van der Meulen (Rabobank) en diverse wethouders van de Zuid-Limburgse gemeenten bevonden zich onder de in totaal 150 deelnemers aan de twee sessies. Uiteraard kwamen de ondernemers ook aan het woord.

Ambachtsschool

Ondernemer Frans Voncken (Voncken Brood- en Banketbakkerij) toonde zich een groot voorstander voor één centraal loket voor arbeidsparticipatie, waar werkgevers kunnen aankloppen als ze mensen zoeken. “Stel dat ik zoek naar iemand met specifieke competenties, vaardigheden en achtergrond, dan wil ik zo’n gerichte vraag op een centrale plek kunnen neerleggen. Nu zijn de verschillen tussen gemeenten en instanties te groot. De procedures zijn nauwelijks te volgen.”

Voncken pleit tevens voor het herinvoeren van wat vroeger de ambachtsschool of LTS heette. “Een plek waar jongens en meisjes weer echt een vak leren”, beschrijft Voncken. “Waar men ervoor kiest om bakker of timmerman te worden. Want aan zulke vakmensen is een enorme behoefte in onze regio. Bovendien voorspel ik je: als je voor een vak kiest, kun je goed geld verdienen.”

Eerste vervolgstap

Het resultaat van de regiobijeenkomsten was een groot aantal concrete suggesties en aandachtspunten. Bovendien werd duidelijk dat er een grote gezamenlijke bereidheid tot actie is. “Niet alleen maar praten, overleggen en ideeën ophalen. Maar overgaan tot concrete vervolgstappen”, aldus wethouder Martin de Beer (Heerlen) en bestuurslid van ESZL. Zo’n eerste vervolgstap is de vorming van een kernteam op het thema Onderwijs & Arbeidsmarkt. Dit team, bestaande uit mensen van de overheid, uit het onderwijs en uit het bedrijfsleven, gaan samen aan de slag om meer mensen naar de arbeidsmarkt te brengen, zodat bedrijven straks beschikken over genoeg gekwalificeerde medewerkers; momenteel een grote behoefte in Zuid-Limburg.

“We moeten investeren in zulke samenwerkingen”, benadrukt De Beer. “We kunnen niet alles op het niveau van de gemeente regelen. Kijk maar eens naar wat we gezamenlijk voor elkaar hebben gekregen bij VDL Nedcar: daar hebben gemeenten, het UWV, opleidingsinstanties en de werkgever elkaar gevonden en zijn er veel arbeidsplaatsen ingevuld. Zulke triple helix-samenwerkingen moeten we structureel maken. Dat is niet alleen een verhaal van bestuurders, maar iets van ons allemaal samen. Laten we daar de komende maanden aan gaan werken.”