Hernieuwd elan op eerste bestuursvergadering van ESZL

By 6 juli 2018 Nieuws

“Economische samenwerking in Zuid-Limburg; dat zijn wij zélf.” Dat was de teneur van de eerste bestuursvergadering van ESZL, die vorige week plaatsvond. Het werd een bijeenkomst waarin daadkracht en voortvarendheid centraal stonden.

Tijdens deze eerste vergadering was hernieuwd elan voelbaar. De vertegenwoordigde partijen delen de ambitie om de Zuid-Limburgse economie toekomstbestendig te maken en willen hieraan daadkrachtig invulling geven. Deze schuilt vooral in de toegevoegde waarde van de gezamenlijke aanpak. Alle gemeenten blijven vooral doen waar zij zélf invulling aan kunnen geven, maar dragen op de schaal van Zuid-Limburg bij aan de gezamenlijke ambities. Dat is de toegevoegde waarde van ESZL.

Agenderen, aanjagen en verbinden

Economische Samenwerking Zuid-Limburg is geen aparte organisatie, maar een coalitie van overheid, ondernemers en onderwijs die agendeert, aanjaagt en verbindt. Sittard-Geleen, Maastricht en Heerlen coördineren de economische samenwerking in Zuid-Limburg. Tijdens de eerste bestuursvergadering presenteerden de programmamanagers ambities en beleidsvoorstellen op het gebied van Arbeidsmarkt & Onderwijs, MKB en Economie & Vestigingsklimaat. 

Samenwerking verstevigen

De drie centrumgemeenten zullen de komende periode een ronde maken langs de andere Zuid-Limburgse gemeenten om de samenwerking te verstevigen. Dat begint met een gezamenlijke economische agenda. “Een positieve, krachtige agenda, die door zowel overheid, ondernemers als kennisinstellingen en belangenorganisaties, samen wordt ingevuld”, beschrijft ESZL-voorzitter Sjraar Cox. “Een agenda die met vernieuwende oplossingen komt en die laat zien – bijvoorbeeld aan Den Haag – dat Zuid-Limburg echt samenwerkt in het versterken van de regionale economie.”

Lees meer over ESZL in het interview met Sjraar Cox.