Wat is de meerwaarde van de creatieve industrie, en die van productdesigners in het bijzonder, voor (Eu)regionale MKB’ers? Die vraag staat op 26 februari a.s. centraal, tijdens de rondetafelgesprekken van het IMPACT!-programma, een initiatief van het Cube Design Museum. We spraken hierover met Gène Bertrand, programma- en development manager bij het Kerkraadse museum: “Het is goed dat ondernemers kennis maken met de mogelijkheden op het gebied van design.”

Cube streeft ernaar de fysieke ontmoetingsplek te worden voor matchmaking, stimulering en valorisatie tussen de Limburgse creatieve industrie, het MKB, het onderwijs en de Brightlands Campussen. Om die reden heeft Cube voor het jaar 2019 het IMPACT!-designprogramma ontwikkeld. Hiermee hoopt Cube een platform te bieden aan de Limburgse creatieve industrie, om het belang van deze sector voor de Limburgse economie te vergroten en deze meer bekendheid te geven.

“Met name voor productontwerpers, die fysieke toepassingen ontwerpen, die soms voor consumenten bedoeld zijn, dan wel een andere functie hebben”, aldus Bertrand. “De komende tijd willen we ook gebruiken om onze scope definitief vorm te geven. Misschien dat ook andere disciplines binnen de designwereld of creatieve industrie kunnen aanhaken.”

Zicht op behoeftes, knelpunten en kansen

Cube organiseert een drietal rondetafelgesprekken, om zicht te krijgen op de behoeftes, knelpunten en samenwerkingsmogelijkheden. In het rondetafelgesprek dat op 26 februari zal plaatsvinden wil Cube de dialoog zoeken met vertegenwoordigers van het MKB en de industrie in Limburg. Maar wat kunnen designers nu betekenen voor ondernemers?

“Het designvak verandert voortdurend. Het is allang geen op zichzelf staande discipline meer. Design heeft te maken met ontwerpen, wetenschap, technologie en duurzaamheid”, stelt Bertrand. “Zowel internationaal als nationaal of regionaal, zoals op de Brightlands-campussen, worden baanbrekende dingen bedacht, die van grote waarde kunnen zijn voor bedrijven. Denk aan vernieuwende manieren om materialen te hergebruiken, de invloed van natuurlijke componenten en slimme technologische toepassingen.”

Past bij Cube-DNA

Cube is in de eerste plaats een museum; meestal niet een partij waarvan je verwacht dat deze een verbindende en aanjagende rol speelt in een programma dat ‘buiten de muren’ loopt. Dat Cube juist wél deze taak op zich genomen heeft, past volgens Bertrand volledig bij het DNA van de organisatie waar Cube deel van uit maakt. “Wij zijn de laatste vijftien jaar gegroeid van een traditionele organisatie naar een netwerkorganisatie”, legt hij uit. “Naast onze museale functie, zijn wij een permanent lab waar design, onderwijs en bedrijfsleven elkaar weten te vinden. Toen de Provincie Limburg ons vroeg om het IMPACT!-programma op te zetten, hebben we om die reden ook toegezegd. Het hoort bij wie we zijn.”

Het doel van het IMPACT!-programma is dat er uiteindelijk een duurzaam netwerk ontstaat, waar designers, ondernemers en ook onderwijs samenwerken om elkaar te versterken. Daarnaast is het programma er ook op gericht dat binnen de creatieve sector de kennis en kunde structureel vergroot wordt en up-to-date blijft. De resultaten van de rondetafelgesprekken vormen mede de basis voor de verdere invulling van het IMPACT!-programma en het bouwen van het genoemde netwerk.

Programma en aanmelden

Bent u betrokken bij het MKB in Limburg en wilt u graag bij deze bijeenkomst zijn? Dan kunt u zich hier aanmelden. Het programma ziet er als volgt uit:

18:00-18:15 uur Inloop met koffie of thee
18:15-19:00 uur Buffet
19:00-20:00 uur Rondetafelgesprek
20.00 uur Einde