Initiatieven ESZL

Samen bereiken we meer

Naast de meerjarige programma’s en de projecten die ESZL ondersteunt zijn er initiatieven die mede door ESZL worden gerealiseerd. Het Gezondheidsakkoord is daar een voorbeeld van. Sleutelfiguren uit verschillende sectoren hebben een beweging in gang gezet met als doel de gezondheid en de participatiegraad te verhogen tot minimaal het landelijk gemiddelde. Net als in het energieakkoord zijn de doelstellingen ambitieus en door geen enkele partij alleen te bereiken. De uitdaging is om te bewerkstelligen dat partijen sector-overstijgend denken en samenwerken, en vasthouden aan gezamenlijk gemaakte afspraken.

Actueel

InitiatiefNieuws
15 april 2019

Download hier boek Gezonde Basisschool van de Toekomst

Maria Jansen van de Universiteit Maastricht presenteerde tijdens de bijeenkomst van het Gezondheidsakkoord Zuid-Limburg op…
Lees Meer
InitiatiefNieuws
12 april 2019

Gezondheidsakkoord doorbreekt grenzen voor een gezond en vitaal Zuid-Limburg

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst op 11 april j.l. werden vertegenwoordigers uit de overheid, zorg, het…
Lees Meer
InitiatiefNieuws
12 april 2019

Zuid-Limburg wil versterkt partnerschap met Provincie

In partnerschap met de Provincie toewerken naar een regionaal akkoord voor heel Zuid-Limburg: dat is…
Lees Meer
InitiatiefNieuws
26 oktober 2018

Vitaliteit en gezondheid van groot belang voor economie Zuid-Limburg

Uit onderzoek van prof. dr. ir. Maria Jansen (Universiteit Maastricht) is gebleken dat de levensverwachting…
Lees Meer
InitiatiefNieuws
21 september 2018

Bijeenkomst Limburgse werkgevers focust op vitaliteit werknemers

Op 24 april vond in Maastricht de eerste bijeenkomst plaats van stakeholders in het Gezondheidsakkoord…
Lees Meer