Het is meestal geen kwalificatie die je als muzikant wilt horen: ‘slaapverwekkend’. Bij het product waar het in Heerlen gevestigde Qwiek momenteel aan werkt, is het echter noodzaak. Het ruim vijf jaar geleden opgerichte Qwiek houdt zich bezig met de ontwikkeling van producten voor de zorg; in het bijzonder voor ouderen en gehandicapten. Producten die mensen prikkelen en activeren of juist tot rust brengen.

“Het zijn zorgondersteunende producten zoals spelmodules of visuele hulpmiddelen, legt technisch directeur Tom Frissen uit. “We zijn actief in heel Nederland, hebben contacten met uiteenlopende zorgverleners en spelen in op behoeftes die we in die markt signaleren. Op die manier willen we meerwaarde creëren.”

Snoozen

Zo’n innovatief hulpmiddel is de Qwiek.snooze, een product dat er aan moet bijdragen dat ouderen met dementie beter slapen. “Een bekend probleem bij ouderen met dementie is dat ze ’s nachts onrustig kunnen zijn, slecht slapen en de neiging hebben om rond te dwalen. Waardoor ze overdag vermoeid zijn. Met ontspannende, vertrouwde muziek willen we die problematiek aanpakken.”

Het idee, zegt hij, kwam van een student die voor zijn afstudeeropdracht tijdelijk bij Qwiek werkzaam was. Vervolgens werd er contact gelegd met muziektherapeuten uit het hele land. Met hun input wordt de Qwiek.snooze nu verder ontwikkeld. “We hebben inmiddels een prototype ontwikkeld waarmee we aan het testen zijn.. We willen komen tot een comfortabel product met een onopvallend geluidssysteem dat onder meer werkt met sensoren.”

Subsidiemogelijkheden

Om het onderzoek en de ontwikkeling te bekostigen werd onder meer gekeken naar subsidiemogelijkheden. Daarvoor werd de ondersteuning van TRIAS ingeschakeld en werd er een beroep gedaan op de startfondsregeling van ESZL. Hiermee is een deel van de verplichte startfee voor de subsidieaanvraag voorgefinancierd door ESZL. “We deden op subsidievlak tot voor kort weinig, vanwege de uitgebreide verslaglegging en administratieplicht die vereist is. TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid. We zijn uitgekomen bij LIOF en hun programma LimburgMakers. Dat sloot prima aan bij onze benadering.”

Inmiddels heeft Qwiek op het gebied van subsidies aanvragen zelf ook enkele stappen gezet, besluit Frissen. “We willen groeien, zetten dus in op innoveren en dat betekent dat we meer aandacht besteden aan verslaglegging en het bijhouden van een uitgebreide administratie. Wellicht dat we in de toekomst zo zelf meer grip krijgen op subsidies.”

15 November j.l. werd de Qwiek.snooze gelanceerd tijdens de dag van de Muziektherapie in de VU in Amsterdam. Ook al wordt het product momenteel nog getest, het is wel al mogelijk om een pre-order te plaatsen. Medio 2019 zal het product verschijnen op de markt.

Voor meer informatie kijk op https://qwiek.eu/snooze


Dit doet ESZL:

De samenwerking tussen TRIAS en ESZL betreft een pilot, die dit jaar wordt voortgezet. De resultaten van de pilot zijn tot dusver indrukwekkend: Met een bijdrage van nog geen 11.000 euro door ESZL, over een periode van twee jaar, hebben Zuid-Limburgse ondernemers maar liefst een totale investering gerealiseerd van meer dan 4 miljoen. Een enorme multiplier, die belangrijk is voor het vergroten van de innovatiekracht van MKB’ers in de regio; één van de speerpunten van ESZL.

Wilt u meer weten over het startfeefonds? Neem dan contact op met Dorothé van den Bosch, programmamanager MKB van ESZL (dorothe.vandenbosch@eszl.nl), om inzicht te krijgen in de subsidiemogelijkheden en de steun vanuit het startfeefonds.