Op Limburg Leads lanceerde wethouder Martin de Beer (Heerlen) de Kandidatenverkenner Banenafspraak voor Zuid-Limburg. Een handige tool die werkgevers gemakkelijk in staat stelt om zélf naar potentiële werknemers te zoeken. Dit zijn mensen die behoren tot de Banenafspraak; mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De Kandidatenversneller draagt bij aan het effectiever verkleinen van de kloof tussen vraag en aanbod op de Zuid-Limburgse arbeidsmarkt; een van de voornaamste uitdagingen voor de lokale economie. Hoe de Kandidatenversneller werkt, ziet u in onderstaand filmpje:


Relatie ESZL:

Zuid-Limburg wordt gekenmerkt door een lage arbeidsparticipatie en een toenemende polarisatie op zowel de arbeidsmarkt, de woon- en leefomgeving en in toenemende mate het onderwijs. De aantrekkende economie schept echter nieuwe kansen voor mensen die nu nog niet deelnemen aan het arbeidsproces. Juist in deze tijd van krapte moet het mogelijk zijn om de arbeidsparticipatie in Zuid-Limburg op te trekken tot het landelijk gemiddelde. Hierbij speelt het onderwijs een grote rol, vooral het (V)MBO en techniekonderwijs, het aanpakken van de grote uitval aanpakken. Maar niet alleen het onderwijs, ook het bedrijfsleven moet deze uitdaging oppakken: het levenslang leren aangrijpen als nieuw HRM-beleid; met het onderwijs samen doorlopende leerlijnen ontwikkelen en doen erkennen. Deze uitdagingen worden aangepakt binnen het ESZL-programma Onderwijs & Arbeidsmarkt.