De coronacrisis heeft grote impact op bedrijven. Ondernemers moeten inspelen op de veranderende maatschappij en economie. De in de Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) vertegenwoordigde partijen introduceren daarom het zogenaamde Kickstartfonds: een bijdrage aan initiatieven van samenwerkende bedrijven, die de kansen willen benutten die de veranderingen met zich meebrengen.

Via het Kickstartfonds kunnen samenwerkende ondernemers een bijdrage vragen van €10.000,-. Deze bijdrage is bestemd voor samenwerkende ondernemers in de regio Zuid-Limburg, met concrete initiatieven. Hun initiatieven moeten zich in de laatste fase van (door)ontwikkeling bevinden en/of op het punt van uitvoering staan.  Het Fonds beschikt over een totaalbudget van €100.000,-.

Inspelen op kansen

Het gaat om initiatieven waarmee samenwerkende ondernemers zich aanpassen aan de veranderende samenleving en economie en/of inspelen op nieuwe kansen die zich voordoen als gevolg van de coronacrisis. Haalbaarheidsonderzoeken worden niet gehonoreerd. Lopende projecten alsmede reguliere bedrijfsactiviteiten worden eveneens niet ondersteund. De bijdrage van het Kickstartfonds dekt maximaal vijftig procent van de totale kosten van een nieuw initiatief.

Gericht op samenwerking

Het Fonds richt zich op initiatieven van samenwerkende ondernemers, niet op individuele bedrijven. Op deze manier vergroot de regeling de impact op de regionale economie van Zuid-Limburg.

Afhandeling

Het besluit over toekenning wordt binnen 6 weken na het indienen van een aanvraag genomen. De drie programmamanagers van ESZL nemen uiteindelijk het besluit.

Voorwaarden

– Directe werking in of vanuit regio Zuid-Limburg
– Geen (haalbaarheids)onderzoek, maar in de fase van doorontwikkeling naar uitvoering.
– Uitvoering binnen 3 – 6 maanden
– Niet voor reguliere bedrijfsvoering / bestaande / lopende activiteit
– Individuele ondernemers komen enkel in aanmerking als hun initiatief significante impact heeft op een grotere groep ondernemers en niet alleen op het bedrijf van de aanvrager.
– Het Kickstartfonds draagt maximaal 50% van de totale kosten
– Kosten kunnen out-of-pocket zijn en ‘in-kind’

Aanvraag doen?

Lees dan hier hoe u dat het best kunt doen.

Indienen voorstellen

Voorstellen kunnen worden ingediend via info@eszl.nl, o.v.v. ‘Voorstel Kickstartfonds’, voorzien van contactgegevens (mail én telefoonnummer).

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Dorothé van den Bosch, programmamanager MKB van ESZL: dorothe.vandenbosch@eszl.nl / 06 29050401.