Anderhalf jaar geleden werd Luc Verburgh bestuursvoorzitter van Zuyd Hogeschool. De bevlogen bestuurder heeft ervaring in zowel het bedrijfsleven (o.a. KLM) als in het onderwijs (hij was onder meer jarenlang bestuursvoorzitter van een ROC). De ideale persoon om naar Zuid-Limburg te laten kijken, vooral als het gaat om het aantrekkelijker maken van de regio voor jonge mensen én het dichterbij elkaar brengen van onderwijs en werkgevers. “Zuid-Limburg: je zal er maar werken.”

In zijn kamer hangt een grote poster, met daarop een metrokaart afgebeeld. Het lijkt een kaart van de ondergrondse van Berlijn, Londen of Parijs, maar wie beter kijkt ziet Maastricht, Heerlen, Hasselt, Aken en Luik. Voor Luc Verburgh is deze kaart zijn ideale toekomstbeeld: een Euregio met een grensoverschrijdende infrastructuur, met goede verbindingen tussen België, Duitsland en Nederland. Het is ook een symbool voor een gebied waar internationaal zaken gedaan wordt, waar diploma’s overal dezelfde status hebben en waar over de grenzen heen samengewerkt wordt. “Een samenwerking op grotere schaal, om als internationale regio mee te kunnen met het ‘metropolitane geweld’ van steden en gebieden elders op de wereld”, aldus de topman van Zuyd Hogeschool én bestuurslid van ESZL.

Verder kijken

“We moeten onze regio groter durven maken”, stelt hij cryptisch. “Dat betekent: verder denken dan alleen aan Zuid-Limburg. Zeker als het gaat om het aantrekken van mensen, zoals studenten of mensen die hier willen werken. Kijk naar België, kijk naar Duitsland, maar ook naar Noord- en Midden-Limburg, Brabant en zelfs de Randstad. We hebben hier opleidingen en werkgevers met een grote reputatie. Dat maakt ons als regio heel aantrekkelijk.”

Mensen hier naartoe halen is een uitdaging; evenals ze hier houden. “Hoe kan het dat studenten uit deze omgeving, die hier aan een opleiding beginnen en snel weer stoppen, elders in het land met dezelfde studie starten?”, vraagt Verburgh zich hardop af. Het antwoord zoekt hij in gezamenlijk overleg binnen de triple helix, waaraan Verburgh als ESZL-bestuurslid een actieve bijdrage levert. “Ik denk dat we goed moeten kijken naar wat we als regio kunnen bieden. Ik denk dat overheid, onderwijs en bedrijfsleven elkaar zouden moeten vinden rondom thema’s die jongeren belangrijk vinden en dan hun tempo zouden moeten volgen. Kijken naar wat hen interesseert, wat hen verbindt en daarop inspelen.”

Kennis naar de praktijk

Om het onderwijs en onderzoek aantrekkelijk te houden voor studenten en om aan te sluiten op wat werkgevers vragen, wordt het aanbod van Zuyd Hogeschool continu geactualiseerd. Momenteel ligt het accent op ontwikkelingen rondom o.a. digitale economie waaronder Big Data en Blockchain, vitaliteit en participatie ondersteund door technologie, smart living en klimaatneutraal produceren waarbij materialen een belangrijke rol spelen. “De landelijke eisen die aan onze school worden gesteld, zijn natuurlijk het uitgangspunt. Maar vervolgens kijken we naar wat er in de wereld speelt en hoe we dat kunnen inpassen in onze opleidingen”, legt Verburgh uit.

Maar Zuyd kijkt niet alleen naar zichzelf, benadrukt de bestuursvoorzitter. De kennis die binnen de hogeschool wordt opgebouwd, moet landen in de praktijk. “Via onze lectoraten bouwen we kennis op, die toegepast kan worden door bijvoorbeeld het bedrijfsleven en die voor vernieuwing in bepaalde sectoren kan zorgen. Daarnaast hebben we zogenaamde werkveldcommissies, waarin we samen met werkgevers om tafel zitten en elkaar beter leren kennen. Met als doel ons als onderwijsinstituut beter te laten aansluiten op wat de markt vraagt en andersom.”

Ook stages spelen hierin een grote rol. Jaarlijks worden circa 7.000 stages vervuld door studenten van Zuyd. Veel studenten doorlopen hun stage bij een bedrijf of organisatie in Zuid-Limburg. “Dat is goed, want een grote groep studenten blijft na de stage werkzaam voor zo’n bedrijf”, weet Verburgh. De vraag naar stagiaires is zelfs overweldigend groot. “We krijgen meer verzoeken dan we aankunnen. We willen natuurlijk iedereen zo goed als mogelijk helpen. Daarom denken we nu aan een combinatie tussen het invullen van ‘losse’ stageverzoeken en het werken met vaste partners, bijvoorbeeld in specifieke sectoren die goed passen bij onze opleidingsrichtingen.”

Doorstromen

Zuyd Hogeschool is als hbo-instituut een belangrijke ketenpartner in het onderwijs in Zuid-Limburg. De doorstroom van mbo naar hbo en van hbo naar wo, worden dan ook voortdurend geoptimaliseerd. Zo is er nu het associate degree-traject: een hbo-opleiding van twee jaar voor mbo’ers die nog willen doorleren, maar niet direct willen beginnen aan een vierjarige hbo-bacheloropleiding. En voor studenten van de Hotel Management School Maastricht maar ook bijvoorbeeld International Business van Zuyd is er de mogelijkheid om een korte pre-master te doen, zodat ze sneller kunnen instromen voor bijvoorbeeld een master International Business aan de Universiteit Maastricht. “En het mooie is: in al die programma’s zit groei, qua aantal deelnemers”, aldus Verburgh.

Zuyd is tevens een voorname schakel in en tussen de Brightlands Campussen. Zo is Zuyd op de Chemelot Campus in Geleen een van de oprichters van en deelnemers aan CHILL, een field lab en expertisecentrum waarin bedrijven, wetenschappers en studenten samen onderzoek doen naar innovaties in o.a. de chemiesector. Op de Smart Services Campus in Heerlen doet Zuyd mee aan onder meer BISS, dat gericht is op de toepassing van data-analyse en data-science en waar ICT-studenten praktijkgericht onderwijs krijgen. Op onder meer de Maastricht Health Campus is er nog LIME, dat de focus legt op innovatie van de zorg en dat verschillende campussen met elkaar verbindt.

CHILL en LIME lopen goed, volgens Verburgh. Opdrachten stromen binnen en seminars zitten vol, vaak met deelname van MKB’ers uit de regio. BISS loopt wat stroever, door organisatorische uitdagingen met de partners Universiteit Maastricht en de Open Universiteit. Inmiddels lijken de plooien te zijn gladgestreken en wordt er, zoals Verburgh het verwoordt, “minder overlegd, maar meer op inhoud en vooral makkelijker samengewerkt.”

“Dat er geïnvesteerd is in de komst van de Campussen, is een compliment aan de regionale overheid en de betrokken onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Deze plekken laten zien dat Zuid-Limburg veel meer is dan alleen maar een mooie regio om te wonen of om op vakantie te gaan. ‘Zuid-Limburg: je zal er maar werken’ zou eigenlijk de slogan moeten zijn. De bedrijvigheid die hier is, zouden we veel meer mogen laten zien.”

(Foto’s: Zuyd Hogeschool)