Dezer dagen worden alle ondernemers in Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen benaderd met een vragenlijst over het ondernemersklimaat in hun gemeente. Aan de hand van de antwoorden wordt bekeken hoe het ondernemersklimaat kan worden geoptimaliseerd.

De vragen in het onderzoek gaan onder meer over de gemeentelijke dienstverlening, de bedrijfsomgeving, de relatie tussen ondernemer en omgeving en lokale heffingen en regeldruk.

In 2015 hebben de drie Zuid-Limburgse centrumgemeenten ook een ondernemerspeiling uitgevoerd. Destijds werden per gemeente zo’n 5000 ondernemers benaderd. Het ondernemersklimaat in de steden kreeg toen een voldoende. Ondernemers in Maastricht waren toen zeer tevreden over het woon- en leefklimaat. De Heerlense ondernemers waardeerden de openbare ruimte en In Sittard-Geleen was men vooral content met de ruime parkeergelegenheid in de nabijheid van hun bedrijf.

Verbeterpunten

Vier jaar geleden noemden de deelnemende ondernemers ook verbeterpunten. Ondernemers in Sittard-Geleen en Maastricht zagen mogelijkheden in eenvoudigere regels;  in Heerlen zou de samenwerking tussen de gemeente en ondernemers beter kunnen. De aandachtspunten in Zuid-Limburg weken in 2015 overigens niet of nauwelijks af van uitkomst van de enquête elders in het land. Ook daar bleek dat regeldruk, dienstverlening en communicatie volgens de ondernemers beter kon.

Regelmatig contact

De drie gemeenten hebben regelmatig contact met individuele bedrijven en met verenigingen op bedrijfsterreinen. Ook bedrijfsbezoeken leveren informatie op over de gemeentelijke dienstverlening. Met de enquête wil Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen een nog completer beeld te krijgen van het ondernemersklimaat in de stad.

De enquête kan tot 15 april 2019 digitaal worden ingevuld. De eerste resultaten van het onderzoek zullen in juni bekend zijn.