Een aanzienlijk deel van de Europese medtechsector streek vorige maand neer in Maastricht. De aanleiding hiervoor was het Interreg Europe Project MedTech4Europe, waarvan de Provincie Limburg een partner is. Hierin delen acht Europese regio’s (Auvergne Rhône Alpes, Silezië, Zuid-Transdanubië, Kopenhagen, Helsinki, Lombardije, Baden Württemberg en Limburg) ideeën en best practices uit de sector met elkaar.

De focus van het MedTech4Europe-project ligt op de Brightlands-ecosystemen in Limburg en dat met name op de link tussen deze campussen en de medische wereld. Vandaar dat tijdens het bezoek van de Europese delegaties vooral ingezoomd werd op de Brightlands Maastricht Health Campus. Uiteindelijk is het doel van het project dat de Limburgse medtechsector er beter van wordt, door op onderdelen te leren van onze Europese partners.

Hiervoor komen de Limburgse medtechspelers samen in een Limburgse regionale stakeholdersgroep, waarin best practices uit diverse Europese regio’s voorbij komen. Ook krijgen de leden van de groep de mogelijkheid om dit jaar zelf een kijkje te gaan nemen bij andere Europese clusters. Programmamanager Amra Avdić schuift namens ESZL aan bij deze stakeholdersgroep.

Leren van succesvolle voorbeelden

Voor ESZL is met name de link tussen het Brightlands-ecosysteem en het regionale bedrijfsleven belangrijk. Vooral de vraag hoe Zuid-Limburgse mkb’ers, die actief zijn in de medische technologie, kunnen aanhaken op het Brightlands-ecosysteem is hierbij relevant. Vergelijkbare, succesvolle voorbeelden uit het buitenland kunnen hierbij als inspiratie dienen.

Tijdens het bezoek aan de Health Campus in Maastricht, maakten de deelnemers aan het project kennis met diverse publiek-private triple helix samenwerkingen. Deze werden door de buitenlandse bezoekers als typerend voor Limburg gezien. De bezoekers hebben vervolgens o.a. ook het bedrijf Scannexus, onderzoeksinstituut MERLN en Medtronic aangedaan.

Later op de dag was er een workshop, waarin enkele relevante vragen centraal stonden: Hoe bouw je een ecosysteem op in de medtech sector? Wie moet in zo’n ecosysteem de trekker zijn en welke rol spelen de andere partners? Hoe creëer je vertrouwen en hoe werk je daarin publiek-privaat samen?

Meer weten? Kijk dan op www.interregeurope.eu/medtech4europe.


Dit doet ESZL:

Economie & Vestigingsklimaat is één van de drie programma’s van de economische samenwerking in Zuid-Limburg. Opgaven binnen dit programma zijn o.a. grensoverschrijdend ondernemen en het verbinden van het regionale bedrijfsleven met (internationale) innovaties. Waaronder de ontwikkelingen op de Brightlands Campussen.