Een vitale arbeidsmarkt, met gezonde werknemers en een hogere participatie, is één van de speerpunten van het Gezondheidsakkoord Zuid-Limburg. Belangrijkste aanleiding hiervoor is de gezondheidsachterstand van Zuid-Limburg op de rest van Nederland, die onder meer weerspiegeld wordt door de lage arbeidsparticipatie. Ondanks de urgentie van vitaliteit, is het nog niet altijd een thema dat hoog op de agenda staat bij ondernemers. Zeker niet bij mkb’ers, die het vaak druk hebben met de dagelijkse werkzaamheden. We vroegen docent, ondernemer én vitaliteitsexpert René Lipsch waardoor dit komt en wat ondernemers eraan kunnen doen: “Investeren in vitaliteit betaalt zich later terug.”

René Lipsch is docent Arbeid, Gezondheid & Preventie aan Zuyd Hogeschool en ondernemer. Hij houdt zich al jaren bezig met de gezondheid en participatie van de beroepsbevolking. Zowel wetenschappelijk als in de praktijk. Lipsch weet dan ook de vinger op de zere plek te leggen, als het gaat om het belang dat aan vitaliteit gehecht wordt door veel bedrijven.

“Vitaliteit is geen acuut probleem binnen een bedrijf, zoals veiligheid dat vaak wél is”, zo legt hij uit. “De gevolgen van een onveilige werkomgeving zijn meestal direct merkbaar. Terwijl de gevolgen van een ongezonde levensstijl van een werknemer pas veel later te zien zijn.”

Verschil overbruggen

Niet alleen daarom staat vitaliteit laag op de prioriteitenlijst van veel bedrijven. Om werknemers vitaal en gezond te krijgen en te houden, moet een werkgevers immers investeren. Zowel financieel als qua tijd. En dat terwijl de return on investment vervolgens niet direct terug te zien is. “Het is lastig kwantificeerbaar”, beaamt Lipsch. “Maar onderzoek wijst daarentegen uit dat inzetten op vitaliteit in de organisatie, leidt tot een betere, algemene gezondheid van werknemers, tot meer motivatie en uiteindelijk tot meer productiviteit.”

De winst van meer vitaliteit wordt vaak gezocht in het omlaag brengen van het verzuim. Dat gevolg treedt ook op, stelt Lipsch, maar het is tegelijkertijd niet het enige gewin. “De grootste winst zit op den duur in het verkleinen van het verschil tussen het aantal uren dat een werknemer echt aanwezig is en de uren dat hij daadwerkelijk productief is. “Des te groter dat verschil is, des te meer geld het de werkgever uiteindelijk kost. Daar kun je als ondernemer winst boeken. Door nu te investeren in vitaliteit. Want dit betaalt zich later terug.”

Health Check

Grote multinationals hebben vaak een HR-afdeling die zich actief bezighoudt met het stimuleren van gezond leven bij werknemers. Voor mkb’ers is dit echter lastig. Zij beschikken over veel minder capaciteit en zijn vooral bezig met de dagelijkse business. Terwijl het belang onverminderd groot is. “Ik weet dat er veel mkb’ers zijn die graag met vitaliteit aan de slag willen”, zegt Lipsch. “Maar men weet vaak niet goed hoe en waar te beginnen.”

Vandaar dat Lipsch, vanuit de vraag van het bedrijfsleven, een vitaliteitsscan heeft ontwikkeld. Deze scan is voor heel Zuid-Limburg beschikbaar. Zie het als een ‘health check’: de scan geeft een beeld van waar een bedrijf staat als het om vitaliteit gaat en welke stappen het bedrijf zou kunnen zetten om daadwerkelijk met het onderwerp aan de slag te gaan. Waarna ondernemers hier zelf mee kunnen beginnen. Inmiddels zijn er al enkele bedrijven die deze scan hebben gedaan. “De eerste reacties zijn positief. De scan werkt als een bewustwording van het belang van vitaliteit. Het maakt werkgevers duidelijk dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. De gezondheid van een medewerker is immers niet alleen zijn of haar verantwoordelijkheid, maar net zo goed ook die van de baas.”

Andere context

Het thema vitaliteit komt, o.a. via het Gezondheidsakkoord, ook in een andere context bij bedrijven onder de aandacht. Zo is vitaliteit een nieuw onderdeel van het programma Maastricht Bereikbaar, waar ook Lipsch bij betrokken is. Dit programma zet van oorsprong in op duurzaamheid en mobiliteit, maar heeft nu ook vitaliteit een plekje gegeven. “Want als werknemers bijvoorbeeld meer gaan fietsen, dan is dat goed voor zowel de verkeersdrukte, het milieu en de gezondheid”, schetst Lipsch.

Bent u mkb’er? En wilt u actief aan de slag met vitaliteit? Of wil u meer weten over het mkb-programma van ESZL? Neem dan contact op met Dorothé van den Bosch, programmamanager MKB van ESZL (dorothe.vandenbosch@eszl.nl).


Dit doet ESZL:

ESZL faciliteert de ontwikkeling van het Gezondheidsakkoord, vanwege het belang van een gezonde bevolking voor de Zuid-Limburgse economie. Via het programma Onderwijs en Arbeidsmarkt richt ESZL zich op het beter functioneren van de Zuid Limburgse arbeidsmarkt, met het oog op de toekomstbestendigheid van de Zuid Limburgse economie. Belangrijke aandachtspunt is onder meer het bevorderen van de actieve deelname aan het arbeidsproces en het voorkomen van uitval en uitsluiting. Tevens ligt hier een link naar het programma MKB & Innovatie. Dit richt zich op het versterken van het MKB in de volle breedte, vanuit de overtuiging dat het MKB een onmisbare pijler vormt onder een toekomstbestendige economie in deze regio.