Supermarkt-ondernemer Pascal Starren, eigenaar van PLUS Starren in de Maastrichtse wijk Heugem, werd recent onderscheiden met de Immens MVO Award Maastricht-Heuvelland. Dit is de tweejaarlijkse award voor werkgevers die structureel het verschil maken door maatschappelijk verantwoord te ondernemen, met name op het gebied van de ‘P’ van People. Starren steekt veel tijd en energie in het helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, door ze in zijn zaak te laten starten als werknemer. Dat doet hij uit passie, maar ook uit noodzaak: “Er zijn steeds minder jongeren die een carrière zien in deze branche.”

Pascal Starren werd door de jurry van de MVO Award vooral geprezen om zijn ‘intrinsieke motivatie als hij vertelt over en laat zien hoe hij elke dag vormgeeft aan inclusiviteit.’ Zelf vindt Starren het haast niet meer als vanzelfsprekend. “Ik doe dit al jaren in onze winkel. Ik vind het van nature fijn om mensen te helpen met hun ontwikkeling. Bovendien zijn mensen die eerst langs de kant stonden, vaak hartstikke gemotiveerd om er iets van te maken. Voor een ondernemer als ik is het natuurlijk super om zulke mensen aan te kunnen nemen.”

Al 16 jaar werkt Starren als ondernemer in het supermarktwezen. Inmiddels werkt hij niet meer actief op ‘de vloer’ mee, maar richt hij zich volledig op het leiden van zijn winkel. Toch staat Starren nauw in contact met ‘zijn’ mensen. Sterker nog: de begeleiding van mensen die vanuit een uitkeringssituatie bij hem zijn komen werken, doet hij voor een groot deel zelf. “Die medewerkers hebben vaak wat extra aandacht nodig en kunnen hulp gebruiken in hun ontwikkeling als werknemer. Sommigen hebben meer tijd nodig om bepaalde taken te vervullen, anderen hebben nog coaching nodig, bijvoorbeeld om te leren in teamverband te werken”, legt Starren uit.

Verantwoordelijkheid

Hoewel het werken met mensen die voorheen een afstand tot de arbeidsmarkt hadden, veel tijd en energie kost, is het volgens Starren volledig de moeite waard. “Momenteel hebben we zo’n 8 tot 10 mensen hier rondlopen, die uit zo’n situatie komen. Mensen die graag willen werken, die verantwoordelijkheid laten zien en bereid zijn om te leren”, schetst de PLUS-eigenaar. “Ze hebben soms nog een weg te gaan. Maar als het echt lukt om ze voor langere tijd aan het werk te helpen, bijvoorbeeld door het verdienen van een contract, dan is de voldoening echt heel groot. Bovendien zijn het hele loyale medewerkers. Ze gaan voor mij en hun collega’s door het vuur.”

Onlangs heeft een werknemer, die ooit vanuit een Wajong-uitkering aan de slag ging bij Starren, na 8 jaar een vast contract in de wacht weten te slepen. “Dat is toch geweldig?”, roept Starren. “Natuurlijk heeft dit veel langer geduurd dan bij ‘reguliere’ – met nadruk op de aanhalingstekens – werknemers. Maar samen hebben we ervoor gezorgd dat deze jongen toch zover gekomen is. Hij is gelukkig, ik ben tevreden: wat wil je nog meer?”

Veel mensen die via Starren re-integreren op de arbeidsmarkt, zijn vaak 40 of zelfs 50-plus. Een pré, zegt Starren. “Dit zijn mensen die meestal een sterk verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Ze willen werken, om zo hun gezin te kunnen onderhouden, en willen dit werk dan ook zo goed als mogelijk doen.” Mede hierdoor vormen deze medewerkers een oplossing voor een probleem, waar veel sectoren in Zuid-Limburg mee te maken hebben: er is een grote behoefte aan personeel, maar er zijn te weinig mensen die zich aandienen om te werken. “Vooral in de categorie jongeren zien we dat de meesten alleen maar kiezen voor een tijdelijk bijbaantje bij de supermarkt. Die kun je als supermarkt niet voor langere tijd aan je binden. In die categorie vinden we dus weinig tot geen mensen meer.”

Onder de radar

Starren werkt nauw samen met re-integratiebureau Podium24, bij het zoeken naar de juiste mensen. Daarnaast heeft hij regelmatig contact met de gemeente en het UWV. Hierdoor heeft hij een redelijk goede aanwas aan nieuwe mensen. Toch maakt Starren zich ook zorgen. “Ik hoor soms in verhalen van mensen die hier komen werken vanuit een uitkeringssituatie, dat ze jarenlang als het ware ‘onder de radar’ zijn gebleven. Dat ze weinig tot niet zijn benaderd voor werk, omdat ze nauwelijks naar boven kwamen drijven in de kaartenbakken van het UWV en de gemeente. Ik snap niet zo goed hoe dat kan. Ik heb soms het gevoel dat de vijver aan mensen die willen of kunnen werken, veel groter is dan we nu weten.”

Daarom gaat Starren, samen met een hoop collega-ondernemers, Podium24 en MVO-platform Immens, brainstormen over hoe die verborgen groep mensen beter in beeld gebracht kan worden. Ook werkt hij aan meer samenwerking tussen supermarkten, met name de filialen die onder de PLUS-vlag ondernemen. “Samen werkt immers beter. We maken allemaal hetzelfde mee. Misschien kunnen we door samen te werken gaten makkelijker en sneller opvullen, o.a. door de toestroom van mensen centraal te organiseren.”

(Foto: Jean-Pierre Geussens/Focuss 22)