Bijna een jaar geleden startte het Gezondheidsakkoord Limburg. Overheidspartijen, onderwijsorganisaties, werkgevers en zorginstellingen gaan samen aan de slag. Met als doel de gezondheidsachterstand en de lage participatiegraad van onze provincie, ten opzichte van de rest van Nederland, in te halen. Dit doen ze door kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en projecten en programma op elkaar te laten aansluiten. Op 11 april a.s. vindt er onder het mom ‘we gaan ervoor!’ een nieuwe bijeenkomst plaats van dit bijzondere netwerkplatform.

ESZL faciliteert de ontwikkeling van het Gezondheidsakkoord, vanwege het belang van een gezonde bevolking voor de Zuid-Limburgse economie. Dit belang werd al eerder onderstreept door onderzoeker prof. dr. ir. Maria Jansen van de Universiteit Maastricht, die concludeerde dat de levensverwachting van met name de Zuid-Limburger lager ligt dan het landelijk gemiddelde. Ook de arbeidsparticipatie wijkt flink af van de rest van Nederland. “We hebben echter iedereen hard nodig, in deze aantrekkende economie. Dus ook dan moet er blijvende aandacht zijn voor vitaliteit in een werkomgeving waar gezond en vitaal samenwerken de norm wordt.”

Sector- en domeinoverstijgend

De gezondheid van Limburg is natuurlijk niet de verantwoordelijkheid van één partij. Vandaar dat er een brede alliantie is gesmeed. “We zijn een sector- en domeinoverstijgend netwerkplatform”, zegt Theo Thuis, directeur bij Q-Park en één van de initiatiefnemers van het Gezondheidsakkoord. “Wij brengen partijen met elkaar in contact en koppelen lopende projecten en programma’s binnen de thema’s Jeugd, Arbeid & Participatie, Wijk & Buurt en Burgerkracht. Zo maken we elkaar sterker, door kennis te delen, door elkaar te inspireren en initiatieven effectiever te laten aansluiten.”

Op 11 april a.s. zullen de bij het Gezondheidsakkoord betrokken partijen laten zien wat er tot nu toe allemaal al is bereikt. Naast een rondgang langs de genoemde thema’s en het bespreken van vervolgstappen, zal men ook inzoomen op een bijzonder project: De Gezonde Basisschool van de Toekomst.

“Onderwijsstichting Movare is een paar jaar geleden gestart met dit experiment. Kinderen worden door middel van dit initiatief gestimuleerd om bijvoorbeeld meer te bewegen en gezond te eten. Ook de ouders worden hier actief bij betrokken”, legt Thuis uit. “En met succes: de BMI van de meeste kinderen daalt en een groot deel vindt een betere, gezondere leefstijl. En er minder gepest. Het gezamenlijk eten en bewegen zorgt voor een positieve sfeer op school. Kortom, kinderen zijn vitaler en socialer. We willen daarom dit project uitrollen over de hele provincie. Onze ambitie is dat er straks een derde van de basisscholen meedoet.”

Kracht van het netwerk

De Gezonde Basisschool van de Toekomst vraagt om een investering in tijd en geld, die niet voor iedereen is weggelegd. De oplossing voor deze uitdaging laat volgens Thuis de kracht van het netwerkplatform van het Gezondheidsakkoord zien: “Niet iedere ouder kan een extra bijdrage voor zijn of haar kind betalen. En scholen kunnen ook niet alle kosten op zich nemen. Maar bedrijven wiens werknemers kinderen hebben die ze willen laten meedoen aan de Gezonde Basisschool van de Toekomst, kunnen dit wél. Zo zorgen we samen ervoor dat toekomstige generaties – dus de werknemers van later – ook gezond en vitaal zijn.”

Maar er zijn meerdere cross-overs te bedenken, als het om de gezondheid en vitaliteit in Limburg gaat. Zo is ook Maastricht Bereikbaar aangehaakt; een platform waar zo’n 42 werkgevers aan verbonden zijn. Samen werken zij aan een duurzame, bereikbare stad. “In het kader van mobiliteit, stimuleert Maastricht Bereikbaar het gebruik van de fiets onder werknemers van bedrijven. Maar fietsen is niet alleen goed voor de bereikbaarheid of het milieu, maar vooral ook voor de gezondheid! Via het Gezondheidsakkoord komen zulke dingen bij elkaar.”

Aanmelden

De bijeenkomst ‘We gaan ervoor!’ van het Gezondheidsakkoord Limburg vindt plaats op 11 april 2019, vanaf 12:30 uur (inloop met lunch) tot 17:00 uur. De locatie is het Teaching Hotel Château Bethlehem, Maastricht.

Wilt u meedoen aan deze bijeenkomst? Geef u dan hier op.

Meer informatie

Achtergronden bij het Gezondheidsakkoord vindt u in dit artikel uit het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen.