Skip to main content

De Limburgse economie wordt door de coronacrisis op alle fronten geraakt. De maatregelen die door de regering worden genomen kunnen over het algemeen rekenen op begrip vanuit het oogpunt van volksgezondheid, maar leiden tot grote zorgen voor Limburgse ondernemers. Het is niet voldoende om alleen te reageren op de ontwikkelingen; MKB-Limburg formuleert daarom pro-actief een plan van aanpak dat flexibel kan meebuigen met de ontwikkelingen die nog gaan volgen. Dat doet MKB-Limburg niet alleen, maar samen met partners zoals overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en LWV.

Onder de getroffen ondernemers bevinden zich veel ZZP’ers en MKB’ers. In deze tijd van crisis neemt MKB-Limburg haar rol als belangenbehartiger, verbinder en verstrekker van informatie voor deze groep bijzonder serieus. 

Drie pijlers

Het plan van aanpak behelst ten eerste het inventariseren van de impact van de coronacrisis op ondernemers in Limburg en die informatie gebruiken om beleidsmakers te informeren. Zodat zij op hun beurt goed beleid en aanvullende maatregelen kunnen opstellen.

Daarnaast zullen ondernemers worden geïnformeerd over de beschikbare middelen en maatregelen vanuit de overheid. Ze krijgen hulp bij de toegang tot deze middelen. Tevens worden ondernemers ook geholpen bij het implementeren van maatregelen binnen hun eigen onderneming.

Een recente inventarisatie leert dat de problematiek van ondernemers varieert van uitval van personeel, leveringsproblemen, annuleringen van boekingen/orders en teruglopende omzet, tot het compleet moeten stilleggen van de onderneming. Het einde is volgens MKB-Limburg nog niet in zicht; het is denkbaar dat er nog stevigere maatregelen volgen én, zo zegt de ondernemerskoepel; geen enkele sector blijft ongeschonden door deze crisis. 

Corona-impactscan voor ondernemers

Door middel van een korte vragenlijst krijgen MKB-Limburg en LWV inzicht in de actuele impact van de Coronacrisis op ondernemingen. Deze informatie delen ze (met respect voor privacy van de ondernemer) met beleidsmakers en bestuurders. Zodat zij goed onderbouwd beleid kunnen maken en snel maatregelen kunnen nemen. De scan wordt uitgevoerd door Zuyd Hogeschool

De uitkomsten en inzichten van deze inventarisaties worden wekelijks gecommuniceerd en geactualiseerd via www.mkblimburg.nl en www.lwv.nl. Je vindt de scan hier.