Het aantal bedlegerige ouderen stijgt. Een bijkomend effect hiervan is de stijging in het aantal decubitus-patiënten, oftewel patiënten met doorligklachten. Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat patiënten met doorligwonden gemiddeld driemaal zo lang in een ziekenhuis verblijven. Als oplossing hiervoor startte het Oirsbeekse bedrijf Insightfully Innovate een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw materiaal, dat toepasbaar is in kleding om doorligwonden te voorkomen.

Hiervoor deed Insightfully Innovate een aanvraag voor de subsidieregeling MIT haalbaarheid. Het bedrijf kreeg in deze regeling subsidie voor het onderzoeken van de technische- en economische haalbaarheid van de ontwikkeling. Voordat het bij deze regeling uitkwam, maakte Insightfully Innovate gebruik van het startfeefonds van ESZL en TRIAS.

TRIAS voert in het kader van dit fonds vrijblijvend een subsidiecheck voor geïnteresseerde bedrijven uit. Als uit de subsidiecheck naar voren komt dat er kansen voor de betreffende ondernemers liggen, dan kan TRIAS ook de subsidieaanvraag verzorgen. Hiervoor betalen bedrijven doorgaans een start- en succesfee. Als onderdeel van de pilot, vergoedt ESZL tweederde van de startfee. Zo wordt er een drempel weggenomen om met subsidies aan de slag te gaan.

Opstap naar succes

Voor Insightfully Innovate was het advies het opstapje voor een succesvolle aanvraag, waarmee een innovatieve haalbaarheidsstudie kon worden verricht. Op korte termijn gaat er als vervolgstap zelfs een proof of concept van de anti-doorligkleding ontwikkeld worden.

“Het anti-decubitus textiel-materiaalconcept wordt de platformtechnologie op basis waarvan verschillende gebruiksvoorwerpen (kleding) voor patiënten ontwikkeld kunnen worden. Als eerste toepassing voor de proof of concept is gekozen voor ondergoed (onderbroeken)”, vertelt directeur Leo Smit. “Zonder de subsidie waren we niet zo ver gekomen als waar we nu zijn: We weten dat het kan; nu kunnen we door met ontwikkelen en zorgen dat we snel de markt op komen.”

Multiplier voor regio

De samenwerking tussen TRIAS en ESZL betrof een pilot. De resultaten van de pilot zijn indrukwekkend: Met een bijdrage van nog geen 11.000 euro door ESZL, over een periode van twee jaar, hebben Zuid-Limburgse ondernemers maar liefst een totale investering gerealiseerd van meer dan 4 miljoen. Een enorme multiplier, die belangrijk is voor het vergroten van de innovatiekracht van MKB’ers in de regio; één van de speerpunten van ESZL.

Meer weten?

De samenwerking wordt ook in 2019 op vergelijkbare manier voortgezet. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Dorothé van den Bosch, programmamanager MKB van ESZL (dorothe.vandenbosch@eszl.nl), om inzicht te krijgen in de subsidiemogelijkheden en de steun vanuit het startfeefonds.