Skip to main content
Nieuws

Onderzoek en toolkit stimuleren MKB’ers om aan de slag te gaan met Digital Marketing

By 29 november 2019No Comments

Het lectoraat Innovatief Ondernemen van Zuyd Hogeschool gaat praktijkgericht onderzoek doen naar Digital Marketing onder MKB’ers in Zuid-Limburg. Het onderzoek bestaat uit het verzamelen van voorbeelden van ondernemers die al veel doen met Digital Marketing, het verzamelen en analyseren van deze voorbeelden én het verwerken van al deze input in een online toolkit voor andere bedrijven. Het project is een brede samenwerking tussen Zuyd Hogeschool, het MKB Datalab van JADS (Jeroen Bosch Academy of data science), ondernemers, De Groeischakelaar en Regitel. ESZL ondersteunt het initiatief.

Wat is Digital Marketing?

Digital Marketing is de discipline waarmee aan de hand van data de commerciële koers van een onderneming (MKB) wordt bepaald en gerealiseerd door gebruik van digitale technologieën. Digital Marketing is gericht op realisatie van klantkennis, communicatie en waardecreatie voor de klant. Het uitgangspunt daarbij is het bouwen van een duurzame relatie met (potentiële) klanten en stakeholders.

Waarom dit project?

Digitalisering is één van de grote uitdagingen voor het MKB. Uit onderzoek blijkt dat de digitaliserings- en datavolwassenheid van het MKB in Zuid-Limburg laag is. Slechts vijftien procent van het MKB onderneemt op dit moment online. Daarmee worden commerciële kansen op groei onvoldoende benut.

Wat gaat er gebeuren?

Het project bestaat uit onderzoek bij dertig koplopers, kennisoverdracht en valorisatie én de ontwikkeling van een (gratis) online tool voor MKB’ers. In het onderzoek ligt de nadruk op het verzamelen en onderzoeken van cases van MKB’ers die succesvol voorop lopen in de toepassing van Digital Marketing. De redenen waarom deze ondernemers succesvol zijn, worden inzichtelijk gemaakt en in een tweetal mini-conferenties en door tien koplopers overgedragen op 200 MKB’ers. Met de online toolkit kunnen andere MKB’ers vervolgens zelf ook aan de slag met Digital Marketing. Met de toolkit kunnen ze hun eigen volwassenheidsniveau van Digtal Marketing meten en op basis van een online advies verder stappen maken naar volwassenheid. Het project loopt nog tot 31 juli 2021.

Meer weten?

Neem contact op met Steven de Groot, lector Innovatief Ondernemen bij Zuyd Hogeschool. Meer informatie over ESZL? Neem dan contact op met Dorothé van den Bosch, programmamanager MKB.