Skip to main content
Nieuws

Onderzoek: Wat maakt ondernemerscoöperaties succesvol?

By 29 november 2019No Comments

Het lectoraat Innovatief Ondernemerschap van Zuyd Hogeschool doet onderzoek naar succesvolle (verregaande) samenwerking tussen ondernemers in Limburg. Met behulp van de lessen uit dit onderzoek, worden vervolgens nieuwe pilots voor ondernemerscoöperaties opgezet én een toolkit ontwikkeld. Het project wordt ondersteund door Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) en uitgevoerd in samenwerking met MKB-Limburg en lokale ondernemers.

Het lectoraat werkt in twee fases. Eerst wordt onderzoek gedaan. Daarna worden lessen uit dit onderzoek vertaald naar 2 tot 3 pilots. De scope van deze pilots ligt op het ontwikkelen van zogenaamde ‘zorgclusters’. Hierin pakken ondernemers, overheden en burgers gezamenlijk gezondheidsuitdagingen aan. Dit doen ze door nieuwe verdienmodellen, business- en media/communicatieconcepten te ontwikkelen. 

Actieve begeleiding

De pilots worden actief begeleid door het Zuyd Innovation and Entrepreneurship Lab. Hierdoor worden de voortgang, nieuwe inzichten en de resultaten gemonitord en geborgd. Deze opbrengst wordt o.a. verwerkt tot een handige toolkit voor ondernemers met samenwerkingsambities. Het project loopt nog tot en met 31 oktober 2021.

Vitaal en innovatief MKB belangrijk voor toekomst Zuid-Limburg

Een vitaal en innovatief MKB is voor een toekomstbestendige economie in Zuid-Limburg van groot belang. Uit onderzoek blijkt dat ondernemen en innoveren in clusters belangrijk is voor de toekomst van het MKB. Met dit project worden inzichten verzameld en gevaloriseerd over succesvol ondernemen in clusters. Deze inzichten kunnen ook waardevol zijn voor andere sectoren dan de zorg alleen. 

Bijdrage aan groei en innovatiekracht Zuid-Limburg

Het project levert daarmee een bijdrage aan de geformuleerde doelstellingen binnen het MKB-programma van ESZL. Dit programma is gericht op continuïteit in bedrijvigheid, toename in groei en innovatiekracht in Zuid-Limburg. Daarnaast haakt het aan bij de ambities in het uitvoeringsprogramma van het Middengebied. Hierin staan o.a. de ontwikkeling van zorginclusieve woon- en verblijfsfuncties en de zoektocht naar nieuwe, kleinschalige verdienmodellen centraal.

Meer weten?

Meer weten over het verhaal achter dit project. Lees dit artikel op ZuidLimburg.nl met lector Steven de Groot en docenten/projectleiders Mirjam Ubachs en Wiel Hotterbeekx van Zuyd Hogeschool.

Interesse om mee te doen?

Neem contact op met Steven de Groot, Mirjam Ubachs of Wiel Hotterbeekx. Voor vragen over ESZL kun je terecht bij Dorothé van den Bosch (Programmamanager MKB).