Economische Samenwerking Zuid-Limburg: toekomstbestendige economie.

2018-2021 (ESZL)

Toekomstbestendige economie

Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) bouwt inhoudelijk voort op het fundament van LED (Limburg Economic Development), maar is organisatorisch geheel anders ingericht. De organisatie wordt slanker en het inhoudelijke werk wordt door en vanuit Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen gecoördineerd. Hierdoor ontstaat een samenwerking die nauw verweven is met bestaande organisaties. Meer dan voorheen zal ook de provincie betrokken zijn bij de nieuwe samenwerkingsvorm. De gemeenten (ook de middelgrote en kleinere) krijgen meer grip op de organisatie, maar het triple helix  karakter van de samenwerking blijft nadrukkelijk gehandhaafd. In het bestuur, de opvolger van het Kernteam en in een nieuw te vormen ‘strategic board’ komen naast de overheid ook vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.

Inhoudelijk zijn er drie pijlers, gebaseerd op de focusgebieden Arbeidsmarkt & Onderwijs, MKB en Economie & Vestigingsklimaat. De coördinatie van arbeidsmarkt en onderwijs ligt bij Heerlen, Sittard-Geleen coördineert economie en vestigingsklimaat en Maastricht het MKB. Binnen die gemeenten zijn de portefeuillehouders verantwoordelijk en de kar wordt getrokken door de programmamanagers. Daarmee blijven de werkzaamheden van het bureau van ESZL beperkt: coördinatie en communicatie. Het bureau blijft daardoor klein. De nog lopende door LED ondersteunde projecten zijn door ESZL overgenomen.

De drie grote gemeenten hebben het initiatief genomen voor de hernieuwde samenwerking in Economische Samenwerking Zuid-Limburg en zij gaan ervan uit dat alle gemeenten in onze regio 6 euro per inwoner bijdragen en zich actief inzetten voor de samenwerking. Dat zal zeker de komende periode veel tijd en energie vergen van de partners. Die samenwerking richt zich in eerste aanleg niet alleen op het in gang zetten van de samenwerking als zodanig, maar vanzelfsprekend ook op de inhoud. De ambitie is om de economie toekomstbesteding te maken zodat Zuid-Limburg een van de aantrekkelijkste regio’s in Europa is om in te leven en te werken.

Wie zijn wij?

Kwartiermakers 

Paula L’Ortye
Kwartiermaker Sittard-Geleen

Karolien Leonard 
Kwartiermaker Maastricht

Marjo Hendriks 
Kwartiermaker Heerlen

Programmamanagers

Amra  Avdić
Programmamanager Economie & Vestigingsklimaat

Dorothé van den Bosch
Programmamanager MKB

Yvonne Bemelmans
Programmamanager  Onderwijs & Arbeidsmarkt

Communicatie en Economische profilering

Paul ‘t Lam
Communicatiemanager

Emily Heijthuisen
Communicatiemedewerker

Tom Janssen
Redactie nieuwsbrief

 Bureau

Gerry Smeets
Bedrijfsvoering

Esther Schoenmakers-Grimbergen
Officemanager

Rob Munnich
Programmamanagement

Bestuur

Sjraar Cox
Voorzitter ESZL
Burgemeester Sittard-Geleen

Jan Zuidam
LWV
Mede namens Ondernemend Limburg

Karin van der Ven
Directeur Jules Group BV, mede namens MKB Limburg

Jos Kusters
Voorzitter College van Bestuur Leeuwenborgh
Mede namens MBO

Luc Verburgh
Voorzitter College van Bestuur Zuyd Hogeschool
Mede namens HBO

Pieter Meekels
Wethouder Sittard-Geleen
Mede namens gemeenten Westelijke Mijnstreek

Vivianne Heijnen
Wethouder Maastricht
Mede namens gemeenten Heuvelland

Martin de Beer 
Wethouder Heerlen
Mede namens gemeenten Parkstad