1
1

Ambitie en daadkracht

Zuid-Limburg heeft de ambitie om een van de aantrekkelijkste regio’s in Europa te zijn om te leven en te werken. Om op langere termijn een groter welvaartsniveau te realiseren moeten wij onze economie toekomstbestendig maken.

Door een inhoudelijke coalitie te smeden tussen het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en regionale overheden ontstaat er een breed gedragen samenwerkingsverband waarbinnen de ambitie in daadkracht wordt omgezet.

ESZL fungeert daarbij als overlegtafel: samen de lijnen uitzetten, prioriteiten vaststellen, afspraken maken, programma’s formuleren, initiatieven aanjagen en samenwerkingsprojecten ondersteunen.

Nieuwsbrief

Ontvang elke maandagmorgen onze nieuwsbrief met een update over de Zuid-Limburgse economie, kansen voor ondernemers en uitnodigingen voor events.

Voor het economisch profiel van onze regio: WWW.ZUIDLIMBURG.NL

Actueel

Nieuws
19 maart 2019

Service Grensoverschrijdende Arbeidsmarktbemiddeling zet vervolgstappen

Het UWV, de Bundesagentur für Arbeit en EURES, het WSP-Parkstad, Podium 24 en het Jobcenter…
Lees Meer
Nieuws
15 maart 2019

Strategisch Innoveren: snel, stapsgewijs en doelgericht toewerken naar innovatie

Deze maand gaat de pilot van het programma Strategisch Innoveren in Maastricht en het Heuvelland…
Lees Meer
Nieuws
9 maart 2019

Annemarie Penn-te Strake: “We moeten ambitieus durven zijn”

De centrumgemeenten Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht coördineren de economische samenwerking in Zuid-Limburg. Maar die samenwerking…
Lees Meer
Nieuws
8 maart 2019

Overheid biedt VDL Nedcar mogelijkheden voor uitbreiding

Limburg versterkt de strategische positie van VDL Nedcar aanzienlijk door de autofabriek flink ruimte te…
Lees Meer
Nieuws
8 maart 2019

Subsidie via startfeefonds geeft bewegingsstimulator Qbi een impuls

Tim Dings en Luc Starmans kwamen elkaar tegen tijdens hun studieperiode. Samen kwamen ze op…
Lees Meer
Nieuws
22 februari 2019

Oirsbeekse ondernemer kan gaan innoveren met hulp subsidiepilot

Het aantal bedlegerige ouderen stijgt. Een bijkomend effect hiervan is de stijging in het aantal…
Lees Meer
Nieuws
22 februari 2019

Meld u aan voor nieuwe bijeenkomst Gezondheidsakkoord

Bijna een jaar geleden startte het Gezondheidsakkoord Limburg. Overheidspartijen, onderwijsorganisaties, werkgevers en zorginstellingen gaan samen…
Lees Meer
Nieuws
15 februari 2019

Innovatiemakelaars gestart bij De Groeischakelaar

Limburgse ondernemers kunnen vanaf nu bij De Groeischakelaar terecht voor hulpvragen over groei en innovatie.…
Lees Meer
Nieuws
15 februari 2019

Leo Loopbaan draagt bij aan hogere participatie en verkleinen mismatch

Vorige week werd Leo Loopbaan gelanceerd: een nieuw platform om elke burger zelf de regie…
Lees Meer

Wij werken samen met