4 e-Health

Op weg naar een Telezorg Centrum in Limburg

Om nu en in de toekomst de juiste én voldoende zorg te bieden is zorg op afstand (e-health) noodzakelijk. e-Health houdt kosten beheersbaar en biedt antwoord op de toekomstige krapte van medewerkers in de zorg. Om zorginstellingen en aanbieders van e-health producten en diensten te helpen bij de invoering en opschaling van e-health wordt in Zuid-Limburg een Telezorg Centrum opgericht. In 2014 startte de haalbaarheidsstudie 4eHealth daarvoor.