Business in Sports: Letterlijk én figuurlijk grenzen verleggen

Hoe dragen sport en sportinnovatie bij aan de maatschappelijke en economische doelstellingen van de regio? Volgens Jos Schneiders, voorzitter Limburg Economic Development, gaan topsport, innovatie en economische ontwikkeling hand in hand. Want sport stimuleert innovatie en dat zorgt voor economische groei en ontwikkeling. “De sportwereld en het bedrijfsleven hebben dus een gemeenschappelijk belang om grenzen op te zoeken en samen aan programma’s te werken.”

In het Business in Sports-project zoeken ondernemers en sporters elkaar op. “Het is voor ondernemers heel inspirerend om met topsporters samen te werken,” stelt Schneiders. “Door gebruik te maken van de visies en ideeën van sporters bij de ontwikkeling en testen, komen innovaties sneller en beter tot stand. Andersom kunnen sporters volop kennis nemen en gebruik maken van innovaties die prestaties vergroten, denk bijvoorbeeld aan nieuwe materialen die snelheid verhogen of beter beschermen, of voedingsmiddelen die het natuurlijk immuunsysteem ondersteunen, de weerstand vergroten of het herstel na inspanning versnellen.”

Over Business in Sports

Business in Sports (BiS) is ontwikkeld in opdracht van Topsport Limburg in samenwerking met BIZZdom. Het idee erachter is dat topsporters beter presteren dankzij innovaties. Tegelijkertijd worden deelnemende ondernemers ondersteund in het sneller naar de markt brengen van hun innovaties. De topsport is namelijk een sector met grote ondernemingen als stakeholders. Een sector ook waarin innovaties snel worden geadopteerd en effectief gebruik wordt gemaakt van marketing. BiS beschikt over aanzienlijke middelen om de ondernemers en daarmee de sporters van dienst te zijn zoals 1500 topsporters voor testen en feedback, een coaching platform, test- en laboratoriumfaciliteiten, het High Performance Center met state-of-the-art kennis op uiteenlopende gebieden etc. De eerste groep van 10 ondernemers is inmiddels gestart.