Centrum voor Vakmanschap Logistics and Warehousing

MBO-opleidingen op maat voor logistieke speerpunten

Doel is in Publiek-Private Samenwerking (PPS) een Centrum voor Vakmanschap realiseren voor Logistics & Warehousing. Hierin worden opleidingstrajecten in het MBO gezamenlijk georganiseerd, ontworpen, ontwikkeld en bekostigd.

De opleidingen moeten aansluiten bij de logistieke speerpunten in Zuid-Limburg: Medtech, Medicijnen en Automotive. Bedrijven met een grote logistieke functie in de medische technologie in Zuid-Limburg zoals Medtronic, Abbott Vascular en Boston Scientific nemen het voortouw, doel is alle bedrijven in Zuid-Limburg op het gebied van Logistiek en Medische Technologie hierin mee te nemen. Het project bouwt voort op de ervaringen van het LED-project logistieke opleidingen.