Digitale wijkboulevard

De dienstverlening in wijken kan slimmer en efficiënter. Wijkdigitalisering is een innovatieve manier om dat voor elkaar te krijgen. Aanleiding voor dit project is de versplintering van de digitale wijkplatforms in Parkstad.

Digitale wijkboulevard

Wijkdigitalisering heeft diverse voordelen: het stelt de wijkbewoner centraal, zorgt voor betere verbindingen in de wijk, leidt tot betere communicatie tussen de maatschappelijke professionals in de wijk en stimuleert het economisch verkeer. Insteek van dit project is uniformiteit van wijkdigitalisering (uniforme verbindingen) en gezamenlijke spelregels en kwaliteitsvoorschriften.

De business-case van dit project is ontwikkeld via de Limburgse Versnellingstafel. Dit heeft geleid tot een businessplan met medewerking van LED.
De digitale wijkboulevard wordt nu ingericht in afstemming  met gemeenten, provincie en de Smart Service Campus.
Uitgangspunt blijft steeds de wijkbewoner; de digitale wijkboulevard is voor hem of haar een hulpmiddel dat hun (wijk-)dataverkeer beschermt en hun digitale privacy bewaakt.