EnEf

EnEf staat voor Energie Efficiency en is een project van Nanohouse. Het project richt zich op het vergroten van de efficiency van energiebesparende maatregelen.

Hiervoor is het EnEf consortium opgericht dat zich richt het identificeren en verbeteren van bestaande materialen, systemen en processen en het in de markt zetten hiervan. Uiteindelijk moet dit resulteren in efficiënter energieverbruik door bedrijven en particulieren. Het MKB en onderwijsinstellingen spelen hierin een belangrijke rol. De bijdrage van LED is bedoeld om de reeds geïnitieerde aanloopfase en start te versnellen en fungeert als voorschot op Interreg-gelden.