EnOp

EnOp staat voor Energie Opslag en is een project van NanoHouse. Het project behelst de doorontwikkeling van het consortium EnOp, het eerste consortium in de Benelux op dit gebied.

Doel van het project is krachten te bundelen, experimentele inzichten op het gebied van energieopslag door te ontwikkelen tot het niveau van prototype en zo nieuwe economische activiteiten te stimuleren. De bijdrage van LED is bedoeld om de reeds geïnitieerde aanloopfase en start te versnellen en fungeert als voorschot op Interreg-gelden.