Expertisecentrum Zorg en Technologie

Het Expertisecentrum Zorg en Technologie (EIZT), gevestigd in Heerlen, wil een bijdrage leveren aan een gezonde zorgeconomie.

EIZT doet onderzoek ten behoeve van toekomstbestendige zorg en verankert zorginnovaties in de praktijk door huidige en toekomstige professionals te scholen en trainen. EIZT heeft een aantal speerpunten: zorg op afstand, wijkgerichte zorg & ondersteuning, zorgrobotica, meten in de zorg, hulpmiddelen in ondersteunende technologie en het stimuleren van een gezonde levensstijl. Tevens beoogt het expertisecentrum nieuwe bedrijvigheid te bevorderen. Technologie is de rode draad in alle speerpunten. LED leverde een bijdrage in de beginfase, de feitelijke oprichting van het EIZT.