Greun Tek

Technologie is niet meer weg te denken uit de groene sector. CITAVERDE College wil technologisch gedreven innovaties in de groene sector, denk aan Biobased Materials, 3D-printing, domotica en flow chemistry, duurzaam een plek geven in het curriculum.

Het project Greun Tek voorziet in het verbeteren van het techniekonderwijs en het inspelen op de vraag van het bedrijfsleven naar nieuwe beroepen. Tevens wordt de aansluiting vmbo-mbo en de instroom naar het techniekonderwijs verbeterd. Om dit te realiseren wil CITAVERDE voor alle vier de locaties de samenwerking met het bedrijfsleven verduurzamen, docenten professionaliseren, de kwaliteit van het onderwijs te versterken en studenten te enthousiasmeren voor een passende vervolgopleiding gericht op de behoeften van de regio.